ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป. ขอนแก่น เขต 3 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 12  
16 โรงเรียนบ้านแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 60 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ สพป. หนองคาย เขต 1 58 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 58 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 58 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนบ้านสวายซอ สพป. สุรินทร์ เขต 3 56 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 56 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 56 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 54 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านน้ำจั้น สพป. สกลนคร เขต 3 54 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 52 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุดรธานี เขต 3 52 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 52 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 1 52 เข้าร่วม 27  
31 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 52 เข้าร่วม 27  
32 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 52 เข้าร่วม 27  
33 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 50 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 50 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 50 เข้าร่วม 33  
37 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 48 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 48 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 46 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 46 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 46 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 46 เข้าร่วม 39  
43 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 46 เข้าร่วม 39  
44 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 46 เข้าร่วม 39  
45 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 46 เข้าร่วม 39  
46 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 46 เข้าร่วม 39  
47 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 46 เข้าร่วม 39  
48 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 44 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 44 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 42 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 40 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านบุตาโสม สพป. สุรินทร์ เขต 2 38 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 38 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 38 เข้าร่วม 52  
55 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 38 เข้าร่วม 52  
56 โรงเรียนบ้านซับคะนิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 36 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 34 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 34 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 32 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 32 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (โนนสัง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 32 เข้าร่วม 59  

หมายเหตุ : อันดับที่ 2 และ 3 มีคะแนนเท่ากันคือ 78 คะแนน แต่ ร.ร.บ้านไทรมีคะแนนในตอนที่ 2 สูงกว่าจึงได้อันดับที่ 2 ส่วน ร.ร.บ้านตะโกได้อันดับที่ 3

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน