ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาต้อง สพป. บึงกาฬ 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 69 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 69 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 67 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองหลอด สพป. อุดรธานี เขต 1 67 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 67 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 62 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 62 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 58 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 58 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนพุทธบารมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 57 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 56 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 56 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 55 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 55 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 55 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 55 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 53 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 53 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 53 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 52 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 51 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 49 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 48 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านแทรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 47 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 46 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนวันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 46 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 42 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 41 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 41 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 40 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 40 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 38 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 37 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 36 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 35 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 34 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 31 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 24 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน