ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 013
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 94.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 94.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91.10 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 90.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 90.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสะแร สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.90 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.70 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.40 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.70 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 86.30 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.30 ทอง 26  
28 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 85.70 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.70 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.30 ทอง 32  
33 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 84.90 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย สพป. อุดรธานี เขต 1 84.90 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.20 ทอง 39  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร สพป. เลย เขต 1 84.10 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.10 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.70 ทอง 43  
44 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.70 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 83.60 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 83.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.40 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 82.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.60 ทอง 49  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.30 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 81.90 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.60 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 3 81.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.90 ทอง 55  
56 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.70 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.40 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านห้วยเตย สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.40 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน