ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95.88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 94.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 91.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 90.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.38 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 82.88 ทอง 7  
8 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.13 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 78.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 78.13 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 74.88 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 72.75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 70.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 68.88 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68.75 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 68.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 68.38 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 67.38 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 67.38 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67.25 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 67.25 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 67.13 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 65.13 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 64.75 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง สพป. ยโสธร เขต 1 64.25 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านแม่นนท์ สพป. อุดรธานี เขต 1 64.25 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63.88 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 63.88 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 63.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63.13 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 61.63 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 61.50 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 60.38 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 59 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 58.75 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 58.13 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 58.13 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 57.88 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 57.50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 56 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 55.88 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 55.25 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม สพป. บึงกาฬ 54.25 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 53.63 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 53.25 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 52.38 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 52.13 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 51.88 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 51.38 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 51.25 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 50.88 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 50.38 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 47.25 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 46.50 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 45.50 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน