ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 89.50 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 88.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนหนองบัวบาน สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.25 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.25 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.75 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 83.25 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนหัวขวาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 81.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.75 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านบงคำ สพป. นครพนม เขต 2 81.25 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.25 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.25 เงิน 33  
34 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 74.75 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.25 เงิน 35  
36 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71.25 เงิน 36  
37 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
38 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน