ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 19 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 18 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 18 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 17 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 16 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 15 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 15 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 15 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 14 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 14 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 13 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 13 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 12 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 12 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 12 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 12 เข้าร่วม 15  
19 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 12 เข้าร่วม 15  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 11 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 11 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 11 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 11 เข้าร่วม 20  
24 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 10 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 10 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 10 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 10 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า สพป. เลย เขต 2 9 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 9 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 9 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 9 เข้าร่วม 28  
32 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 8 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านคูตัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 8 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 8 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนบ้านบุยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 8 เข้าร่วม 32  
36 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 8 เข้าร่วม 32  
37 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 8 เข้าร่วม 32  
38 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 8 เข้าร่วม 32  
39 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 8 เข้าร่วม 32  
40 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 7 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 7 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 7 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 7 เข้าร่วม 40  
44 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 7 เข้าร่วม 40  
45 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 6 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 6 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย สพป. เลย เขต 1 6 เข้าร่วม 45  
48 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 6 เข้าร่วม 45  
49 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 5 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 5 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 5 เข้าร่วม 49  
52 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 5 เข้าร่วม 49  
53 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 4 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 4 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 4 เข้าร่วม 53  
56 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 3 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 2 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 2 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 1 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน