ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 72.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 62.50 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 58.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 57.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 57 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 56.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 4 54 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 54 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 51 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 49.50 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 49 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 48.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลสมนึก สพป. ยโสธร เขต 2 48 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 47.50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 46.50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอนุบาลธีรา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 46.50 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 45.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 45.50 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก สพป. นครราชสีมา เขต 7 44 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 44 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 43 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 41 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 39.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 39.50 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 38.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 38.50 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 37.50 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 36 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 35.50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 35 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 34.50 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 32.50 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 31.50 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 31 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 31 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 30.50 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 30 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 29.50 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 29 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 28 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 27.50 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 27 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 26.50 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 23.50 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านโนนพะไล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 23.50 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน