ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 48 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 45 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 44 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 40 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 39 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 38 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 37 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 34 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 32 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 32 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 31 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 30 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 30 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 29 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 29 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนอนุบาลธีรา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 29 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 28 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 28 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 28 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 26 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 26 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด สพป. บึงกาฬ 25 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านบึงปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 25 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 25 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 22 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 22 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 22 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 21 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 19 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 19 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สพป. อุดรธานี เขต 3 17 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 4 16 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 3 16 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 16 เข้าร่วม 45  
48 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 15 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 14 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 13 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 13 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สพป. อุดรธานี เขต 1 12 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. สกลนคร เขต 1 12 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 12 เข้าร่วม 52  
55 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 10 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. เลย เขต 1 9 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 8 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนสระประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 8 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 8 เข้าร่วม 57  
60 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 7 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 7 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน