ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 19  
23 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 23  
29 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 23  
30 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านโคกแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 30  
35 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 35  
40 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 35  
41 โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 35  
42 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 35  
43 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 35  
44 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เลย เขต 1 80 ทอง 35  
45 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 35  
46 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77 เงิน 48  
49 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 48  
50 โรงเรียนอนุบาลสมนึก สพป. ยโสธร เขต 2 77 เงิน 48  
51 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76 เงิน 51  
52 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73 เงิน 53  
54 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 53  
55 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 53  
56 โรงเรียนบ้านนายม สพป. อุดรธานี เขต 3 72 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 56  
59 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 71 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านโนนชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71 เงิน 59  
61 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 61 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน