ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 9  
14 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 9  
15 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 15  
21 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 15  
22 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 22  
27 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 22  
28 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 28  
33 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 28  
34 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 28  
35 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 28  
36 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 36  
39 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 36  
40 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 36  
41 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 79 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79 เงิน 43  
46 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 43  
47 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. ยโสธร เขต 2 78 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 47  
51 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 47  
52 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 52  
55 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 52  
56 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 52  
57 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 75 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน