ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร่มเย็น สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทวีผล สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านตราด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำทอน สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 31  
33 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 73 เงิน 37  
39 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 42  
43 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 69 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 1 68 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 67 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 66 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านชาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 65 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 65 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนดงง่ามนางาม สพป. อุดรธานี เขต 2 64 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 64 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64 ทองแดง 58  
61 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน