ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี สพป. บึงกาฬ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกแฝก สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาตราว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 93.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.33 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง สพป. นครพนม เขต 1 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 90.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.33 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 88.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทับไฮ สพป. อุดรธานี เขต 2 87.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ สพป. เลย เขต 1 87.33 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม สพป. อุดรธานี เขต 1 87.33 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนกุดไกรสร สพป. ยโสธร เขต 2 86.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านจานใต้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) สพป. นครพนม เขต 2 84.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 25  
27 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
31 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน