ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 94.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต 3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ สพป. เลย เขต 1 89.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. อุดรธานี เขต 1 88.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 87.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.25 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.25 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านบ่อแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 3 85.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนนางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.25 ทอง 13  
15 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 84.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 84.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง สพป. มุกดาหาร 84.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 82.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 82.25 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านพราน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.25 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.25 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81.25 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.25 ทอง 25  
28 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.25 ทอง 25  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านขนาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.50 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 80.50 ทอง 30  
33 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 33  
35 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.75 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านบะนกทา สพป. สกลนคร เขต 3 79.25 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.25 เงิน 37  
39 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.25 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.75 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78.25 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77.75 เงิน 45  
46 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77.75 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.50 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.25 เงิน 48  
49 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77.25 เงิน 48  
50 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.50 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง สพป. อำนาจเจริญ 75.75 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75.75 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เลย เขต 2 75.50 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองหลวง-ชั่งสี่ สพป. เลย เขต 3 75.50 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75.50 เงิน 53  
56 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 75.25 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74.75 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74.25 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 73.25 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.25 เงิน 59  
61 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 73.25 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน