ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. บึงกาฬ 91.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป. เลย เขต 2 90.85 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 90.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.75 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 89.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนราษฎร์สโมสร สพป. นครราชสีมา เขต 7 89.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.75 ทอง 23  
24 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.70 ทอง 24  
25 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 88.25 ทอง 26  
27 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.15 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.10 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 1 87.85 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 87.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 87.65 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 79.25 เงิน 41  
42 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78.70 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 78.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 78.30 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 78.10 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 78 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.50 เงิน 53  
54 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.50 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.50 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.50 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 73 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน