ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนโก สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 89.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 87.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 84.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 82.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก สพป. อุดรธานี เขต 4 82.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 17  
20 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 81.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 78.40 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านเหนือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 34  
35 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 76.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.80 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า สพป. นครพนม เขต 1 76.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76.20 เงิน 41  
43 โรงเรียนกมลลักษณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74.20 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 74 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 48  
49 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71.80 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.40 เงิน 50  
51 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 70.80 เงิน 51  
52 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 69.60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 69.40 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 2 68.80 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 66.40 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 65.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 62.80 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต 3 62.40 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน