ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 101
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบัวขาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเตาแดก สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. เลย เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี สพป. บึงกาฬ 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 14  
16 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านกะเตียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 16  
21 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกุดเต่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านยางกระทุง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านวังหินซา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 21  
27 โรงเรียนบ้านปางคอม สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านมะเริง สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านวังพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 32  
36 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านชัยศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านกุดรู สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านหนองชา สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 40  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 45  
49 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 45  
50 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 45  
51 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน