ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 21  
27 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 30  
33 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79 เงิน 34  
36 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านคำแมด สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 74 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านตลาดไทร สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านเขือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 71 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 68 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 3 67 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 66 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 65 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 65 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 64 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 63 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน