ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 86.55 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สพป. หนองคาย เขต 2 85.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.94 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 84.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 1 83.79 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.14 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.17 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ สพป. ยโสธร เขต 1 81.91 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 80.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 80.21 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านมะรุม สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.14 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (โนนสัง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.11 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 80.05 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.98 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78.90 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78.90 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. สกลนคร เขต 2 78.71 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านถนนชัย สพป. สุรินทร์ เขต 3 78.70 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78.55 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหัวคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.79 เงิน 28  
29 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.74 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านคำครตา สพป. ยโสธร เขต 2 77.51 เงิน 30  
31 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 77.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 77.30 เงิน 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77.15 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76.10 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75.64 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75.51 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านแซรไปร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75.21 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านโชกใต้ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน สพป. ขอนแก่น เขต 3 74.48 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74.21 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.13 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 73.70 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านบัวขาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73.65 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 73.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72.75 เงิน 46  
47 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 70.70 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านตัง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70.55 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68.60 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.40 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 65.98 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 64.76 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 64.61 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 64.01 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 63.44 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. นครราชสีมา เขต 4 62.40 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านโคกแฝก สพป. นครราชสีมา เขต 5 61.74 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60.65 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านท่าสีไค สพป. บึงกาฬ 60.14 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 60.14 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน