ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว สพป. อำนาจเจริญ 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 87.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ สพป. สกลนคร เขต 3 87.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตายอย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก สพป. เลย เขต 2 87.10 ทอง 11  
13 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 87.10 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองจูบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.70 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.70 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง สพป. บึงกาฬ 86.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.10 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านกุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.90 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.50 ทอง 24  
26 โรงเรียนประชารัฐศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 85.10 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยววังบอน สพป. เลย เขต 3 84.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านท่าแร่ สพป. อุดรธานี เขต 2 84.70 ทอง 30  
31 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.70 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ สพป. เลย เขต 1 84.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.40 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 84.30 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.30 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.50 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.30 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 83.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 82.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.50 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.50 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.30 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร 82.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.70 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.30 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.10 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80.80 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ยโสธร เขต 2 80.40 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.30 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80.30 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.10 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79.80 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. นครพนม เขต 1 78.60 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 4 78.30 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 76.40 เงิน 60  
61 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) สพป. ยโสธร เขต 1 74.40 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน