แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันระบำมาตรฐาน ชั้น ม.1-3 ระดับ สพป.
วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:17 น.