เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 2 รายการ (20 พ.ย.62)
วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:20 น.