แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม นักบินน้อย สพฐ. ระดับ สพป.
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม นักบินน้อย สพฐ. ระดับ สพป.
จากอาคารมวยปล้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
เป็น อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อาคาร OTOP)
วันศุกร์ ที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 19:58 น.