สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 ได้  208  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 252 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ได้  201  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 263 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ได้  195  เหรียญทอง  42  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 251 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. สกลนคร เขต 2 ได้  190  เหรียญทอง  38  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 249 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. สกลนคร เขต 3 ได้  186  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 243 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. นครราชสีมา เขต 3 ได้  184  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 252 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ได้  183  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 246 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. อุบลราชธานี เขต 3 ได้  183  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 228 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ได้  181  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 260 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. สุรินทร์ เขต 1 ได้  177  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 250 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. สกลนคร เขต 1 ได้  176  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 248 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพป. สุรินทร์ เขต 3 ได้  176  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 245 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ได้  175  เหรียญทอง  42  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 235 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพป. นครราชสีมา เขต 4 ได้  174  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 241 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพป. บึงกาฬ ได้  174  เหรียญทอง  42  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 231 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพป. ขอนแก่น เขต 5 ได้  173  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 246 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพป. นครราชสีมา เขต 7 ได้  170  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 249 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ได้  169  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 235 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพป. นครราชสีมา เขต 5 ได้  169  เหรียญทอง  41  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 236 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพป. อุบลราชธานี เขต 5 ได้  166  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 241 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพป. สุรินทร์ เขต 2 ได้  164  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 238 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพป. มุกดาหาร ได้  164  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 238 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพป. นครราชสีมา เขต 6 ได้  163  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 235 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพป. อุดรธานี เขต 1 ได้  162  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 237 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ได้  162  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 227 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ได้  161  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 237 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพป. อุดรธานี เขต 2 ได้  161  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 233 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพป. อุดรธานี เขต 3 ได้  161  เหรียญทอง  41  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 223 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 ได้  159  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 233 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้  159  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 236 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพป. ขอนแก่น เขต 1 ได้  158  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 228 เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพป. ขอนแก่น เขต 2 ได้  155  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 227 เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพป. อุดรธานี เขต 4 ได้  154  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 229 เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้  154  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 224 เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 ได้  153  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 228 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพป. นครราชสีมา เขต 2 ได้  153  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 223 เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพป. นครราชสีมา เขต 1 ได้  153  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 212 เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพป. นครพนม เขต 2 ได้  152  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 231 เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพป. อุบลราชธานี เขต 2 ได้  151  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 218 เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพป. อำนาจเจริญ ได้  149  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 225 เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพป. ขอนแก่น เขต 3 ได้  147  เหรียญทอง  40  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพป. เลย เขต 2 ได้  146  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 232 เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้  146  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 220 เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้  146  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 218 เหรียญ 
อันดับที่ 45  สพป. เลย เขต 1 ได้  145  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 220 เหรียญ 
อันดับที่ 46  สพป. มหาสารคาม เขต 2 ได้  141  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 229 เหรียญ 
อันดับที่ 47  สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้  140  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 215 เหรียญ 
อันดับที่ 48  สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ได้  138  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 220 เหรียญ 
อันดับที่ 49  สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 ได้  136  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 224 เหรียญ 
อันดับที่ 50  สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 ได้  135  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 208 เหรียญ 
อันดับที่ 51  สพป. มหาสารคาม เขต 1 ได้  133  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 218 เหรียญ 
อันดับที่ 52  สพป. ยโสธร เขต 1 ได้  133  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 203 เหรียญ 
อันดับที่ 53  สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้  131  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 210 เหรียญ 
อันดับที่ 54  สพป. อุบลราชธานี เขต 4 ได้  130  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 200 เหรียญ 
อันดับที่ 55  สพป. มหาสารคาม เขต 3 ได้  128  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 205 เหรียญ 
อันดับที่ 56  สพป. ยโสธร เขต 2 ได้  128  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 210 เหรียญ 
อันดับที่ 57  สพป. หนองคาย เขต 1 ได้  127  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 200 เหรียญ 
อันดับที่ 58  สพป. นครพนม เขต 1 ได้  121  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 209 เหรียญ 
อันดับที่ 59  สพป. ขอนแก่น เขต 4 ได้  118  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 198 เหรียญ 
อันดับที่ 60  สพป. หนองคาย เขต 2 ได้  114  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 192 เหรียญ 
อันดับที่ 61  สพป. เลย เขต 3 ได้  94  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 176 เหรียญ