ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 15 10 7 32 201 46 16 5 263
2 สพป. นครราชสีมา เขต 4 12 2 8 22 174 47 20 11 241
3 สพป. นครราชสีมา เขต 7 10 11 3 24 170 55 24 9 249
4 สพป. สกลนคร เขต 2 10 9 8 27 190 38 21 8 249
5 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 9 13 9 31 208 30 14 7 252
6 สพป. นครราชสีมา เขต 1 9 12 3 24 153 44 15 6 212
7 สพป. สกลนคร เขต 3 9 6 3 18 186 39 18 10 243
8 สพป. นครราชสีมา เขต 3 8 8 8 24 184 45 23 5 252
9 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 8 7 7 22 175 42 18 9 235
10 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 8 4 6 18 166 51 24 8 241
11 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 7 13 9 29 195 42 14 9 251
12 สพป. สกลนคร เขต 1 7 8 11 26 176 54 18 3 248
13 สพป. ชัยภูมิ เขต 3 7 6 4 17 169 45 21 8 235
14 สพป. สุรินทร์ เขต 1 7 4 3 14 177 52 21 3 250
15 สพป. มหาสารคาม เขต 1 7 4 2 13 133 59 26 11 218
16 สพป. นครราชสีมา เขต 5 7 3 9 19 169 41 26 10 236
17 สพป. บึงกาฬ 6 10 3 19 174 42 15 9 231
18 สพป. ขอนแก่น เขต 4 6 3 5 14 118 55 25 14 198
19 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 6 1 5 12 151 48 19 12 218
20 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 5 8 1 14 154 53 17 10 224
21 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 5 7 7 19 181 56 23 6 260
22 สพป. ขอนแก่น เขต 5 5 6 6 17 173 52 21 9 246
23 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 5 6 6 17 146 46 26 10 218
24 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 5 5 5 15 183 29 16 9 228
25 สพป. มหาสารคาม เขต 2 5 5 2 12 141 62 26 8 229
26 สพป. ขอนแก่น เขต 1 5 4 6 15 158 46 24 10 228
27 สพป. สุรินทร์ เขต 3 5 3 9 17 176 46 23 7 245
28 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 5 3 7 15 159 54 23 8 236
29 สพป. นครราชสีมา เขต 6 5 3 2 10 163 56 16 10 235
30 สพป. นครราชสีมา เขต 2 5 2 6 13 153 49 21 11 223
31 สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 5 2 4 11 136 58 30 6 224
32 สพป. อุดรธานี เขต 2 4 8 4 16 161 49 23 9 233
33 สพป. เลย เขต 1 4 3 5 12 145 44 31 8 220
34 สพป. นครพนม เขต 2 4 2 5 11 152 56 23 9 231
35 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 3 12 7 22 183 45 18 6 246
36 สพป. อุดรธานี เขต 3 3 5 8 16 161 41 21 9 223
37 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 3 5 6 14 161 58 18 9 237
38 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 3 2 6 11 162 45 20 9 227
39 สพป. มุกดาหาร 3 2 5 10 164 50 24 7 238
40 สพป. สุรินทร์ เขต 2 3 2 1 6 164 51 23 6 238
41 สพป. มหาสารคาม เขต 3 3 2 0 5 128 61 16 8 205
42 สพป. อุบลราชธานี เขต 4 3 1 4 8 130 52 18 12 200
43 สพป. อุดรธานี เขต 4 3 1 2 6 154 53 22 9 229
44 สพป. ยโสธร เขต 1 3 1 1 5 133 46 24 9 203
45 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 3 0 6 9 131 50 29 11 210
46 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 2 5 4 11 146 54 20 9 220
47 สพป. ขอนแก่น เขต 2 2 5 3 10 155 50 22 12 227
48 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 2 3 3 8 153 55 20 11 228
49 สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 2 2 6 10 159 62 12 8 233
50 สพป. หนองคาย เขต 1 2 2 5 9 127 49 24 11 200
51 สพป. อำนาจเจริญ 2 2 2 6 149 60 16 9 225
52 สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1 6 0 7 135 54 19 10 208
53 สพป. ขอนแก่น เขต 3 1 3 9 13 147 40 26 9 213
54 สพป. เลย เขต 2 1 3 3 7 146 58 28 9 232
55 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1 3 0 4 140 60 15 9 215
56 สพป. ยโสธร เขต 2 1 2 0 3 128 59 23 10 210
57 สพป. นครพนม เขต 1 1 1 4 6 121 62 26 8 209
58 สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1 1 3 5 138 60 22 12 220
59 สพป. หนองคาย เขต 2 1 1 2 4 114 50 28 12 192
60 สพป. อุดรธานี เขต 1 0 6 3 9 162 51 24 9 237
61 สพป. เลย เขต 3 0 1 1 2 94 55 27 13 176
รวม 283 280 282 845 9,535 3,062 1,306 543 13,903