ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 157 24 11 7 192
2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 154 37 14 5 205
3 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 154 35 12 7 201
4 สพป. สุรินทร์ เขต 1 144 44 14 3 202
5 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 143 37 15 6 195
6 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 143 24 15 9 182
7 สพป. นครราชสีมา เขต 3 141 36 17 5 194
8 สพป. สกลนคร เขต 2 141 28 18 7 187
9 สพป. สกลนคร เขต 1 138 43 15 3 196
10 สพป. สุรินทร์ เขต 3 138 38 21 7 197
11 สพป. สกลนคร เขต 3 138 33 16 9 187
12 สพป. ชัยภูมิ เขต 3 137 37 19 8 193
13 สพป. บึงกาฬ 136 36 13 9 185
14 สพป. นครราชสีมา เขต 4 134 42 16 10 192
15 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 132 48 19 6 199
16 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 132 38 15 8 185
17 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 132 35 16 7 183
18 สพป. อุดรธานี เขต 3 132 32 18 9 182
19 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 131 45 14 9 190
20 สพป. ขอนแก่น เขต 5 131 42 18 9 191
21 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 131 41 21 7 193
22 สพป. นครราชสีมา เขต 5 130 35 19 10 184
23 สพป. นครราชสีมา เขต 6 127 47 13 9 187
24 สพป. สุรินทร์ เขต 2 127 41 19 6 187
25 สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 124 52 10 7 186
26 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 124 44 21 7 189
27 สพป. อุดรธานี เขต 2 123 43 17 9 183
28 สพป. มุกดาหาร 122 42 24 7 188
29 สพป. ขอนแก่น เขต 1 122 34 20 10 176
30 สพป. นครราชสีมา เขต 7 121 45 21 9 187
31 สพป. อุดรธานี เขต 1 121 43 21 9 185
32 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 120 45 14 10 179
33 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 120 41 13 11 174
34 สพป. นครราชสีมา เขต 1 120 34 11 6 165
35 สพป. นครราชสีมา เขต 2 117 40 18 11 175
36 สพป. ขอนแก่น เขต 2 115 40 18 12 173
37 สพป. ขอนแก่น เขต 3 114 34 25 9 173
38 สพป. นครพนม เขต 2 113 45 22 8 180
39 สพป. อำนาจเจริญ 113 44 16 8 173
40 สพป. เลย เขต 1 113 34 27 8 174
41 สพป. ชัยภูมิ เขต 2 110 52 18 11 180
42 สพป. อุดรธานี เขต 4 110 44 22 9 176
43 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 109 43 22 10 174
44 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 109 43 18 10 170
45 สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 108 49 26 6 183
46 สพป. อุบลราชธานี เขต 4 108 42 18 12 168
47 สพป. มหาสารคาม เขต 2 105 55 23 7 183
48 สพป. เลย เขต 2 105 47 23 9 175
49 สพป. มหาสารคาม เขต 3 105 47 14 7 166
50 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 105 46 19 8 170
51 สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 105 46 17 8 168
52 สพป. ยโสธร เขต 1 105 39 21 9 165
53 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 104 48 12 8 164
54 สพป. มหาสารคาม เขต 1 103 47 23 11 173
55 สพป. หนองคาย เขต 1 97 43 20 10 160
56 สพป. ยโสธร เขต 2 94 50 22 10 166
57 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 44 25 11 163
58 สพป. หนองคาย เขต 2 94 41 24 12 159
59 สพป. นครพนม เขต 1 93 51 24 8 168
60 สพป. ขอนแก่น เขต 4 93 42 23 12 158
61 สพป. เลย เขต 3 72 47 22 12 141
รวม 7,333 2,524 1,122 516 11,495