ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 206 29 14 7 249
2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 199 45 16 5 260
3 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 193 41 14 9 248
4 สพป. สกลนคร เขต 2 189 38 19 8 246
5 สพป. สกลนคร เขต 3 184 39 17 10 240
6 สพป. นครราชสีมา เขต 3 183 44 22 5 249
7 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 182 44 17 6 243
8 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 182 28 15 9 225
9 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 181 54 22 6 257
10 สพป. สุรินทร์ เขต 1 176 52 19 3 247
11 สพป. สกลนคร เขต 1 175 53 17 3 245
12 สพป. สุรินทร์ เขต 3 175 45 22 7 242
13 สพป. นครราชสีมา เขต 4 174 47 17 11 238
14 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 173 42 17 9 232
15 สพป. บึงกาฬ 172 42 14 9 228
16 สพป. ขอนแก่น เขต 5 170 52 21 9 243
17 สพป. นครราชสีมา เขต 7 169 54 23 9 246
18 สพป. ชัยภูมิ เขต 3 169 44 19 8 232
19 สพป. นครราชสีมา เขต 5 168 40 25 10 233
20 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 165 50 23 8 238
21 สพป. มุกดาหาร 164 47 24 7 235
22 สพป. นครราชสีมา เขต 6 163 55 14 10 232
23 สพป. สุรินทร์ เขต 2 162 51 22 6 235
24 สพป. อุดรธานี เขต 1 162 48 24 9 234
25 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 161 44 19 9 224
26 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 160 57 17 9 234
27 สพป. อุดรธานี เขต 2 160 49 21 9 230
28 สพป. อุดรธานี เขต 3 160 40 21 8 221
29 สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 159 59 12 8 230
30 สพป. ขอนแก่น เขต 1 158 46 21 10 225
31 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 156 54 23 8 233
32 สพป. ขอนแก่น เขต 2 155 49 20 12 224
33 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 153 52 16 10 221
34 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 152 55 18 11 225
35 สพป. อุดรธานี เขต 4 152 53 21 9 226
36 สพป. นครราชสีมา เขต 2 152 47 21 11 220
37 สพป. นครราชสีมา เขต 1 151 44 14 6 209
38 สพป. นครพนม เขต 2 150 56 23 8 229
39 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 150 48 17 12 215
40 สพป. อำนาจเจริญ 147 60 15 9 222
41 สพป. เลย เขต 2 146 56 27 9 229
42 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 146 53 18 9 217
43 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 145 45 25 10 215
44 สพป. ขอนแก่น เขต 3 145 40 25 9 210
45 สพป. เลย เขต 1 144 43 30 8 217
46 สพป. มหาสารคาม เขต 2 141 61 24 8 226
47 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 139 58 15 9 212
48 สพป. ชัยภูมิ เขต 2 137 60 20 12 217
49 สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 135 58 28 6 221
50 สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 135 52 18 10 205
51 สพป. ยโสธร เขต 1 132 46 22 9 200
52 สพป. มหาสารคาม เขต 1 130 59 26 11 215
53 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 130 50 28 10 208
54 สพป. อุบลราชธานี เขต 4 129 51 17 12 197
55 สพป. ยโสธร เขต 2 128 58 21 10 207
56 สพป. มหาสารคาม เขต 3 127 60 15 8 202
57 สพป. หนองคาย เขต 1 126 47 24 11 197
58 สพป. นครพนม เขต 1 120 61 25 8 206
59 สพป. ขอนแก่น เขต 4 118 54 24 13 196
60 สพป. หนองคาย เขต 2 114 49 26 12 189
61 สพป. เลย เขต 3 93 54 26 13 173
รวม 9,472 3,012 1,240 539 14,263