ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 208 30 14 7 252
2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 201 46 16 5 263
3 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 195 42 14 9 251
4 สพป. สกลนคร เขต 2 190 38 21 8 249
5 สพป. สกลนคร เขต 3 186 39 18 10 243
6 สพป. นครราชสีมา เขต 3 184 45 23 5 252
7 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 183 45 18 6 246
8 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 183 29 16 9 228
9 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 181 56 23 6 260
10 สพป. สุรินทร์ เขต 1 177 52 21 3 250
11 สพป. สกลนคร เขต 1 176 54 18 3 248
12 สพป. สุรินทร์ เขต 3 176 46 23 7 245
13 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 175 42 18 9 235
14 สพป. นครราชสีมา เขต 4 174 47 20 11 241
15 สพป. บึงกาฬ 174 42 15 9 231
16 สพป. ขอนแก่น เขต 5 173 52 21 9 246
17 สพป. นครราชสีมา เขต 7 170 55 24 9 249
18 สพป. ชัยภูมิ เขต 3 169 45 21 8 235
19 สพป. นครราชสีมา เขต 5 169 41 26 10 236
20 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 166 51 24 8 241
21 สพป. สุรินทร์ เขต 2 164 51 23 6 238
22 สพป. มุกดาหาร 164 50 24 7 238
23 สพป. นครราชสีมา เขต 6 163 56 16 10 235
24 สพป. อุดรธานี เขต 1 162 51 24 9 237
25 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 162 45 20 9 227
26 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 161 58 18 9 237
27 สพป. อุดรธานี เขต 2 161 49 23 9 233
28 สพป. อุดรธานี เขต 3 161 41 21 9 223
29 สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 159 62 12 8 233
30 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 159 54 23 8 236
31 สพป. ขอนแก่น เขต 1 158 46 24 10 228
32 สพป. ขอนแก่น เขต 2 155 50 22 12 227
33 สพป. อุดรธานี เขต 4 154 53 22 9 229
34 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 154 53 17 10 224
35 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 153 55 20 11 228
36 สพป. นครราชสีมา เขต 2 153 49 21 11 223
37 สพป. นครราชสีมา เขต 1 153 44 15 6 212
38 สพป. นครพนม เขต 2 152 56 23 9 231
39 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 151 48 19 12 218
40 สพป. อำนาจเจริญ 149 60 16 9 225
41 สพป. ขอนแก่น เขต 3 147 40 26 9 213
42 สพป. เลย เขต 2 146 58 28 9 232
43 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 146 54 20 9 220
44 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 146 46 26 10 218
45 สพป. เลย เขต 1 145 44 31 8 220
46 สพป. มหาสารคาม เขต 2 141 62 26 8 229
47 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 140 60 15 9 215
48 สพป. ชัยภูมิ เขต 2 138 60 22 12 220
49 สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 136 58 30 6 224
50 สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 135 54 19 10 208
51 สพป. มหาสารคาม เขต 1 133 59 26 11 218
52 สพป. ยโสธร เขต 1 133 46 24 9 203
53 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 131 50 29 11 210
54 สพป. อุบลราชธานี เขต 4 130 52 18 12 200
55 สพป. มหาสารคาม เขต 3 128 61 16 8 205
56 สพป. ยโสธร เขต 2 128 59 23 10 210
57 สพป. หนองคาย เขต 1 127 49 24 11 200
58 สพป. นครพนม เขต 1 121 62 26 8 209
59 สพป. ขอนแก่น เขต 4 118 55 25 14 198
60 สพป. หนองคาย เขต 2 114 50 28 12 192
61 สพป. เลย เขต 3 94 55 27 13 176
รวม 9,535 3,062 1,306 543 13,903