ลำดับ เขต
1 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
2 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
3 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
4 สพป. ขอนแก่น เขต 1
5 สพป. ขอนแก่น เขต 2
6 สพป. ขอนแก่น เขต 3
7 สพป. ขอนแก่น เขต 4
8 สพป. ขอนแก่น เขต 5
9 สพป. ชัยภูมิ เขต 1
10 สพป. ชัยภูมิ เขต 2
11 สพป. ชัยภูมิ เขต 3
12 สพป. นครพนม เขต 1
13 สพป. นครพนม เขต 2
14 สพป. นครราชสีมา เขต 1
15 สพป. นครราชสีมา เขต 2
16 สพป. นครราชสีมา เขต 3
17 สพป. นครราชสีมา เขต 4
18 สพป. นครราชสีมา เขต 5
19 สพป. นครราชสีมา เขต 6
20 สพป. นครราชสีมา เขต 7
21 สพป. บึงกาฬ
22 สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
23 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
24 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
25 สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
26 สพป. มหาสารคาม เขต 1
27 สพป. มหาสารคาม เขต 2
28 สพป. มหาสารคาม เขต 3
29 สพป. มุกดาหาร
30 สพป. ยโสธร เขต 1
31 สพป. ยโสธร เขต 2
32 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
33 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
34 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
35 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
36 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
37 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
38 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
39 สพป. สกลนคร เขต 1
40 สพป. สกลนคร เขต 2
41 สพป. สกลนคร เขต 3
42 สพป. สุรินทร์ เขต 1
43 สพป. สุรินทร์ เขต 2
44 สพป. สุรินทร์ เขต 3
45 สพป. หนองคาย เขต 1
46 สพป. หนองคาย เขต 2
47 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
48 สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
49 สพป. อำนาจเจริญ
50 สพป. อุดรธานี เขต 1
51 สพป. อุดรธานี เขต 2
52 สพป. อุดรธานี เขต 3
53 สพป. อุดรธานี เขต 4
54 สพป. อุบลราชธานี เขต 1
55 สพป. อุบลราชธานี เขต 2
56 สพป. อุบลราชธานี เขต 3
57 สพป. อุบลราชธานี เขต 4
58 สพป. อุบลราชธานี เขต 5
59 สพป. เลย เขต 1
60 สพป. เลย เขต 2
61 สพป. เลย เขต 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]