งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1 ป.2 ป.5 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 31

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล1-3 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 31

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) อาคารมัธยม ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 31

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี) อาคารประชาเนรมิต ชั้น ป.3 และ ป.4 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 31

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี) อาคารประชาเนรมิต ชั้น ป.5 และ ป.6 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 31

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
-
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม อาคาร 4 ชั้นล่าง (สำหรับแสดง) อาคาร 4 ป.2 ป.5 ป.6 (แต่งตัว) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 31

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
-
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปุน อาคาร 2 ห้อง ป.2/1 และ ป.2/2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 31

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
-
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปุน อาคาร 3 ห้องมอนเตสซอรี ชั้น ป.1 และ ป.2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 31

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปุน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.3 และ ป.4 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 31

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]