งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อาคารสิริโรจนา ชั้น 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อาคารสิริโรจนา ชั้น 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อาคารสิริโรจนา ชั้น 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อาคารสิริโรจนา ชั้น 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อาคารสิริวิชญา ชั้น 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อาคารสิริวิชญา ชั้น 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อาคารสิริวิชญา ชั้น 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อาคารสิริวิชญา ชั้น 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อาคารสิริวิชญา ชั้น 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อาคารสิริวิชญา ชั้น 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) เวทีใต้ถุน อาคาร 8 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) เวทีใต้ถุน อาคาร 8 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) เวทีสนามฟุตบอล 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
14 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) เวทีสนามฟุตบอล 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
15 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) เวทีโรงอาหาร 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
16 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) เวทีโรงอาหาร 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
17 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อาคาร 5 ราชาวดี 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
18 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อาคาร 5 ราชาวดี 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
19 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศาลาไทย 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
20 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศาลาไทย 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
21 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ กันเกรา 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]