งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย หอประชุมเฟื่องฟ้า 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย หอประชุมเฟื่องฟ้า 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย หอประชุมเฟื่องฟ้า 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา หอประชุมอเนกประสงค์หลวงปู่สุข1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ หอประชุมรัชนี ศรีศิลป 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม หอประชุมอเนกประสงค์หลวงปู่เครื่อง 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลกำแพง หอประชุมอเนกประสงค์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อาคารการเวก ห้องคอมพิวเตอร์1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.30
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อาคารการเวก ห้องคอมพิวเตอร์2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.30
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 หอประชุมศรีอุทุมพร 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 หอประชุมศรีอุทุมพร 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 หอประชุมศรีอุทุมพร 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยาเขตศรีสะเกษ) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น ห้องเรียน 203 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยาเขตศรีสะเกษ) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น ห้องเรียน 203 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ห้องประชุมจุลมณีชั้น ๒ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ห้องประชุมจุลมณีชั้น ๒ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนเคียวนำ ตึกจึงบุ้นย่ง ห้อง ป.5/2 และ ป.5/3 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนเคียวนำ ตึกจึงบุ้นย่ง ห้อง ป.5/2 และ ป.5/4 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ ตึกจึงบุ้นย่ง ห้อง ป.5/2และป.5/5 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]