งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาสุด เต้นท์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-13.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาสุด เต้นท์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-13.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาสุด หอประชุม 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาสุด หอประชุม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนจะกงวิทยา ห้องประชุม 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจะกงวิทยา ห้องประชุม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกันจาน เต้นท์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกันจาน เต้นท์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาสุด โรงอาหาร 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาสุด โรงอาหาร 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนจะกงวิทยา ห้องประชุม 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนจะกงวิทยา ห้องประชุม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก เต้นท์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก เต้นท์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก เต้นท์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก เต้นท์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาสุด หอประชุม 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาสุด โรงอาหาร 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]