งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล หอประชุม 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ห้องประชุมจตุรมิตร 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ห้องประชุมจตุรมิตร 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ห้องประชุมจตุรมิตร 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล หอประชุม 1 ชั้น 3 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล หอประชุม 1 ชั้น 3 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล หอประชุม 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล หอประชุม 2 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]