งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/1 - ป.4/3 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 10.30
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง ห้อง ป.6/2 - ป.6/4 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 10.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ อาคารเรียน 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 10.30
-
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ อาคารเรียน 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ อาคารเรียน 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 - ป.5/4 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาคารจามจุรี ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 - ป.2/3 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ อาคารเรียน 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 (เก็บตัว) ห้องปฏิบัติการอังกฤษ (แข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 (เก็บตัว) ห้องปฏิบัติการคณิตฯ (แข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ อาคารเรียน 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
-
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 - ป.4/3 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
-
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ อาคารเรียน 2 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
-
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ห้องประชุมใหญ่ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ห้องประชุมใหญ่ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]