วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกราด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกราด. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73.35 เงิน 4
5 อนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 71.50 เงิน 5
6 บ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 71.10 เงิน 6
7 บ้านศรีภูมิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 70.10 เงิน 7
8 บ้านหนองบัวลี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 68.35 ทองแดง 8
9 บ้านหนองเสม็ด. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67.75 ทองแดง 9
10 บ้านโนนขี้เหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 66.20 ทองแดง 10
11 บ้านโนนศิลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64 ทองแดง 11
12 บ้านราษฎร์รักแดน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60.55 ทองแดง 12
13 กมลลักษณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60.20 ทองแดง 13
14 บ้านก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 59.80 เข้าร่วม 14
15 บ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 59.20 เข้าร่วม 15
16 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 57.80 เข้าร่วม 16
17 บ้านหนองหว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 57.20 เข้าร่วม 17
18 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 57 เข้าร่วม 18
19 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 56.50 เข้าร่วม 19
20 เบญจมาศกุญชร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 54.35 เข้าร่วม 20
21 บ้านโคกโสนทองวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 49.60 เข้าร่วม 21
22 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 49.50 เข้าร่วม 22
23 บ้านโคกขาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 49.20 เข้าร่วม 23

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกราด. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.20 ทอง 4
5 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.50 ทอง 5
6 บ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74.60 เงิน 6
7 บ้านโคกโสนทองวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 69.20 ทองแดง 7
8 บ้านหนองเต่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 65.90 ทองแดง 8
9 บ้านราษฎร์รักแดน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63.70 ทองแดง 9
10 อนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63.50 ทองแดง 10
11 กมลลักษณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 62.60 ทองแดง 11
12 บ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 62.20 ทองแดง 12
13 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60.90 ทองแดง 13
14 บ้านหนองเสม็ด. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60.40 ทองแดง 14
15 บ้านก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 56.20 เข้าร่วม 15
16 บ้านอุบลสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 54.90 เข้าร่วม 16
17 บ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 54.60 เข้าร่วม 17
18 บ้านหนองกี่สุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 54 เข้าร่วม 18
19 อนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 48.50 เข้าร่วม 19
20 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 47.80 เข้าร่วม 20
21 บ้านโนนศิลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 45.70 เข้าร่วม 21
22 บ้านโนนขี้เหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 44.90 เข้าร่วม 22
23 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับคะนิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78.80 เงิน 4
5 ราชประชานุเคราะห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75.60 เงิน 5
6 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกลอย. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 4
5 บ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63 ทองแดง 5
6 บ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 61.50 ทองแดง 6
7 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60 ทองแดง 7
8 บ้านหูทำนบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 59 เข้าร่วม 8
9 บ้านสระขุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 52 เข้าร่วม 9
10 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 51 เข้าร่วม 10
11 บ้านทุ่งจังหัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -
12 บ้านหนองหว้า. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73.70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 70.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64 ทองแดง 4
5 บ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 61.60 ทองแดง 5
6 บ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60.70 ทองแดง 6
7 ชุมชนบ้านดอนอะราง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 12.70 เข้าร่วม 7
8 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 10.40 เข้าร่วม 8
9 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหัวหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 4
5 เบญจมาศกุญชร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 5
6 บ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73 เงิน 6
7 บ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 69 ทองแดง 7
8 กมลลักษณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 65 ทองแดง 8
9 บ้านหนองหว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 62 ทองแดง 9
10 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60 ทองแดง 10
11 บ้านโนนทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 57 เข้าร่วม 11
12 บ้านสองพี่น้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 38 เข้าร่วม 12
13 อนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 38 เข้าร่วม 12
14 บ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 33 เข้าร่วม 14
15 บ้านราษฎร์รักแดน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 32 เข้าร่วม 15
16 มารดาวนารักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 32 เข้าร่วม 15
17 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 29 เข้าร่วม 17
18 ชุมชนบ้านโคกว่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 19 เข้าร่วม 18
19 บ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79 เงิน 5
6 บ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79 เงิน 5
7 บ้านสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79 เงิน 5
8 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79 เงิน 5
9 ราชประชานุเคราะห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 9
10 บ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 10
11 บ้านคลองหิน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67 ทองแดง 11
12 บ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67 ทองแดง 11
13 บ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64 ทองแดง 13
14 บ้านหนองหมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64 ทองแดง 13
15 บ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63 ทองแดง 15
16 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -
17 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -
18 บ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -
19 บ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 4
5 บ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 6
7 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 7
8 ราชประชานุเคราะห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 8
9 บ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 72 เงิน 9
10 บ้านสระประดู่หนองมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 71 เงิน 10
11 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 70 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79.67 เงิน 4
5 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79 เงิน 5
6 บ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 6
7 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 7
8 วัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 8
9 ชุมชนวัดชุมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 55 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.33 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้า. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระประดู่หนองมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -
3 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.73 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.40 ทอง 4
5 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.20 ทอง 5
6 บ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.93 ทอง 6
7 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.07 ทอง 7
8 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.13 ทอง 8
9 บ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.67 ทอง 9
10 อนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.60 ทอง 10
11 บ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79 เงิน 11
12 บ้านสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 12
13 บ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74.13 เงิน 13
14 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74.07 เงิน 14
15 อนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 15
16 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 69.27 ทองแดง 16
17 วัดสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลโนนดินแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63.33 ทองแดง 5
6 บ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 50.33 เข้าร่วม 6
7 บ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 48.66 เข้าร่วม 7
8 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 45.33 เข้าร่วม 8
9 ราชประชานุเคราะห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 36 เข้าร่วม 9
10 อนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 34.66 เข้าร่วม 10
11 วัดเย้ยปราสาท สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -
12 อนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 240
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วราวัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลโนนดินแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุตาเวสน์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 4
5 บ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73 เงิน 5
6 บ้านสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 65 ทองแดง 6
7 บ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมาศกุญชร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าไม้สหกรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 4
5 วัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 6
7 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 7
8 บ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -
9 บ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -
10 บ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้า. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91.30 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 70.33 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนไม้ไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลโนนดินแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.30 ทอง 4
5 บ้านศรีม่วงแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.30 ทอง 5
6 บ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 739
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94.30 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลโนนดินแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 71.50 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 69.30 ทองแดง 5
6 วัดสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 69.20 ทองแดง 6
7 บ้านหนองหมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 65 ทองแดง 7
8 ราชประชานุเคราะห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63.30 ทองแดง 8
9 บ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 62.30 ทองแดง 9
10 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 50 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองตะคร้อ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 4
5 บ้านบัวตะเคียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.40 ทอง 5
6 อนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.20 ทอง 6
7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 7
8 วัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.80 ทอง 8
9 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.60 ทอง 9
10 บ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.80 ทอง 10
11 อนุบาลโนนดินแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.40 ทอง 11
12 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 12
13 บ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -
14 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -
15 บ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -
16 ราชประชานุเคราะห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -
17 วัดสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน