สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 15 6 5 26
2 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 11 7 0 18
3 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 8 7 8 23
4 แสนสุข 8 3 1 12
5 อนุบาลหนองหงส์ 7 5 1 13
6 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 7 1 1 9
7 บ้านลำนางรอง 6 6 4 16
8 บ้านขามน้อย 6 2 4 12
9 กมลลักษณ์ 5 5 6 16
10 บ้านดอนไม้ไฟ 5 2 3 10
11 บ้านโคกเขาพัฒนา 5 2 1 8
12 วัดน้ำไหล 4 3 5 12
13 บ้านหนองย่างหมู 4 3 3 10
14 อนุบาลโนนสุวรรณ 4 3 2 9
15 วัดโนนศรีคูณ 4 2 4 10
16 บ้านแท่นบัลลังก์ 4 2 0 6
17 อนุบาลปะคำ 4 1 4 9
18 บ้านซับคะนิง 4 1 0 5
19 บ้านหูทำนบ 4 0 1 5
20 บ้านตากอง 4 0 0 4
21 บ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 4 0 0 4
22 บ้านบาระแนะ 3 5 1 9
23 ชุมชนบ้านดอนอะราง 3 4 2 9
24 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 3 4 1 8
25 บ้านบุกระสัง 3 2 2 7
26 บ้านหนองตาดำ 3 2 1 6
27 บ้านหนองทองลิ่ม 3 1 2 6
28 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 3 1 2 6
29 บ้านหนองน้ำขุ่น 3 1 2 6
30 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 3 1 2 6
31 บ้านแท่นทัพไทย 3 0 4 7
32 บ้านดอนสมบูรณ์ 3 0 2 5
33 บ้านหนองกง 3 0 1 4
34 บ้านก้านเหลือง 3 0 0 3
35 บ้านปลื้มพัฒนา 2 4 5 11
36 บ้านขามเสม็ดบำรุง 2 3 5 10
37 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 2 3 2 7
38 วัดสุขสำราญ 2 3 0 5
39 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 2 3 0 5
40 อนุบาลหนองกี่ 2 2 2 6
41 บ้านฝ้าย 2 2 2 6
42 บ้านหนองโบสถ์ 2 2 1 5
43 บ้านหนองหญ้าวัว 2 2 1 5
44 มารีพิทักษ์ 2 1 2 5
45 บ้านหนองกวางทอง 2 1 1 4
46 บ้านราษฎร์รักแดน 2 1 1 4
47 บ้านม่วงงาม 2 1 0 3
48 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 2 1 0 3
49 วราวัฒนา 2 1 0 3
50 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 2 0 3 5
51 บ้านหินโคน 2 0 2 4
52 บ้านสระสะแก 2 0 1 3
53 บ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" 2 0 1 3
54 บ้านโคกสะอาด 2 0 1 3
55 บ้านหนองโคลน 2 0 0 2
56 บ้านเทพพัฒนา 2 0 0 2
57 ราชประชานุเคราะห์ 51 2 0 0 2
58 บ้านหนองแช่ไม้ 2 0 0 2
59 อนุบาลโนนดินแดง 1 4 2 7
60 ชุมชนวัดชุมพร 1 4 2 7
61 บ้านโนนสูงน้อย 1 3 3 7
62 บ้านทุ่งจังหัน 1 3 1 5
63 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 1 3 1 5
64 มารดาวนารักษ์ 1 2 3 6
65 บ้านหนองหว้า. 1 2 2 5
66 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 1 2 1 4
67 วัดก้านเหลือง 1 2 0 3
68 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 1 2 0 3
69 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 1 2 0 3
70 บ้านหนองแวง 1 1 2 4
71 นิภาศิริ 1 1 2 4
72 บ้านหนองตะครอง 1 1 1 3
73 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 1 1 1 3
74 บ้านโคกยางหนองตาสี 1 1 1 3
75 บ้านโนนพะไล 1 1 1 3
76 เบญจมาศกุญชร 1 1 0 2
77 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1 0 3 4
78 บ้านศรีภูมิ 1 0 1 2
79 บ้านโคกยาง 1 0 0 1
80 บ้านหนองเพชร 1 0 0 1
81 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1
82 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 1 0 0 1
83 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 0 0 1
84 บ้านบุ 1 0 0 1
85 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 1 0 0 1
86 บ้านสองพี่น้อง 1 0 0 1
87 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 1
88 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 1 0 0 1
89 บ้านเสลาโสรง 1 0 0 1
90 บ้านโกรกแก้ว 1 0 0 1
91 บ้านโคกลอย. 1 0 0 1
92 บ้านปากช่อง 1 0 0 1
93 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 1 0 0 1
94 บ้านบุตาเวสน์ 1 0 0 1
95 บ้านหนองยาง. 1 0 0 1
96 บ้านโคกเฟือง 1 0 0 1
97 ไตรคาม 1 0 0 1
98 บ้านหนองหมี 0 4 3 7
99 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 0 4 0 4
100 บ้านสุขสำราญ 0 3 1 4
101 ตุลยาธร 0 3 0 3
102 ไทยรัฐวิทยา 26 0 3 0 3
103 บ้านศรีม่วงแดง 0 3 0 3
104 ราชประชานุเคราะห์ 0 3 0 3
105 บ้านหนองถนน 0 2 2 4
106 บ้านน้อยหนองหว้า 0 2 0 2
107 บ้านทุ่งใหญ่ 0 2 0 2
108 ไทยรัฐวิทยา 90 0 2 0 2
109 บ้านโคกตาพรม 0 2 0 2
110 บ้านโคกกระชาย 0 2 0 2
111 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 0 1 3 4
112 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 0 1 2 3
113 บ้านโคกลอย 0 1 2 3
114 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 0 1 1 2
115 บ้านหนองบัวลี 0 1 1 2
116 บ้านถาวร 0 1 1 2
117 บ้านสระขาม 0 1 1 2
118 วรเวทยากร 0 1 1 2
119 บ้านห้วยก้อม 0 1 1 2
120 บ้านอุบลสามัคคี 0 1 1 2
121 บ้านน้อยสะแกกวน 0 1 1 2
122 บ้านหนองหว้า 0 1 1 2
123 บ้านหนองเสม็ด 0 1 1 2
124 บ้านหนองตาเยา 0 1 0 1
125 บ้านโคกปราสาท 0 1 0 1
126 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 0 1 0 1
127 วัดเย้ยปราสาท 0 1 0 1
128 บ้านหนองเสม็ด. 0 1 0 1
129 บ้านคลองหิน 0 1 0 1
130 บ้านสำราญ 0 1 0 1
131 บ้านเสลา 0 1 0 1
132 บ้านหนองถั่วแปบ 0 1 0 1
133 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 0 1 0 1
134 บ้านหนองพลวง 0 1 0 1
135 บ้านส้มป่อย 0 1 0 1
136 บ้านปรือพวงสำราญ 0 1 0 1
137 บ้านหนองกราด 0 1 0 1
138 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 2 2
139 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 2 2
140 เทศบาลตำบลโนนดินแดง 0 0 2 2
141 บ้านหนองกราด. 0 0 2 2
142 บ้านเขว้า 0 0 2 2
143 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 0 0 1 1
144 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 1 1
145 บ้านชุมแสง 0 0 1 1
146 บ้านโคกสูงคูขาด 0 0 1 1
147 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 0 0 1 1
148 บ้านตะกรุมทอง 0 0 1 1
149 บ้านโนนศิลา 0 0 1 1
150 บ้านนายาวสามัคคี 0 0 1 1
151 บ้านขลุงไผ่ 0 0 1 1
152 บ้านสันติสุข 0 0 1 1
153 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1
154 ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 0 0 1 1
155 ภรภัทร 0 0 1 1
156 บ้านหนองตะคร้อ 0 0 1 1
157 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 0 0 1 1
158 บ้านโนนทอง 0 0 1 1
159 บ้านไทรออ 0 0 1 1
160 บ้านหนองต้อ 0 0 1 1
161 บ้านโคกมะค่า 0 0 1 1
162 บ้านคลองโป่ง 0 0 1 1
163 จิตติมาธีรวิทยา 0 0 1 1
164 บ้านสระขุด 0 0 0 0
165 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 0 0 0 0
166 บ้านตะโก "วันครู 2501" 0 0 0 0
167 บ้านโนนขี้เหล็ก 0 0 0 0
168 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0
169 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 0 0 0 0
170 บ้านหนองกราด . 0 0 0 0
171 บ้านบัวตะเคียน 0 0 0 0
172 บ้านหนองโบสถ์. 0 0 0 0
173 ชนิดา 0 0 0 0
174 บ้านยายคำ 0 0 0 0
175 บ้านโคกงิ้ว 0 0 0 0
176 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0
177 บ้านสว่างพัฒนา 0 0 0 0
178 วัดห้วยหิน 0 0 0 0
179 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 0 0
180 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0
181 บ้านกองพระทราย 0 0 0 0
182 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 0 0 0 0
183 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0
184 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0
185 บ้านหนองมัน 0 0 0 0
186 วัดกัลยาณธรรมาราม 0 0 0 0
187 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0
188 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 0 0 0 0
189 บ้านหนองโสน 0 0 0 0
190 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 0 0 0 0
191 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 0 0 0 0
192 บ้านโคกโสนทองวิทยา 0 0 0 0
193 บ้านโคกตะโก 0 0 0 0
194 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 0 0 0 0
195 มูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0 0
196 จตุคามราษฎร์วิทยา 0 0 0 0
197 ชุมชนบ้านโคกว่าน 0 0 0 0
198 บ้านผไทรวมพล 0 0 0 0
199 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 0 0
200 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0
201 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
202 บ้านเทพพยัคฆ์ 0 0 0 0
203 บ้านคูขาดน้อย 0 0 0 0
204 บ้านหนองม่วง. 0 0 0 0
205 บ้านโคกยางหนองถนน 0 0 0 0
206 บ้านลุงขี้หนู 0 0 0 0
207 บ้านทุ่งไผ่ 0 0 0 0
208 บ้านสะเดาหวาน 0 0 0 0
209 บ้านหนองหัวหมู 0 0 0 0
210 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 0 0 0 0
211 บ้านวังกระโดน 0 0 0 0
212 บ้านนิคมเขต 0 0 0 0
213 บ้านนาจาน 0 0 0 0
214 บ้านสมจิต 0 0 0 0
215 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 0 0 0 0
216 บ้านสระตะเคียน 0 0 0 0
217 บ้านหนองกก 0 0 0 0
218 บ้านหนองละหานทราย 0 0 0 0
219 บ้านหนองงิ้วหนองไทร 0 0 0 0
220 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0
221 บ้านโคกขาม 0 0 0 0
222 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 0 0 0 0
223 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง 0 0 0 0
224 บ้านโคกไม้แดง 0 0 0 0
225 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 0 0 0 0
226 บ้านหนองบัว 0 0 0 0
รวม 249 210 186 645

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]