สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 15 6 5 26 42 5 8 0 55
2 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 10 5 0 15 18 5 4 4 27
3 แสนสุข 8 3 1 12 17 4 1 0 22
4 อนุบาลหนองหงส์ 7 3 1 11 19 9 4 6 32
5 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 5 7 7 19 34 11 2 1 47
6 กมลลักษณ์ 5 5 6 16 21 7 6 1 34
7 บ้านดอนไม้ไฟ 5 2 3 10 15 3 4 1 22
8 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 5 1 1 7 13 10 0 3 23
9 บ้านลำนางรอง 4 6 4 14 16 8 5 2 29
10 บ้านหนองย่างหมู 4 3 3 10 14 5 1 3 20
11 บ้านขามน้อย 4 1 3 8 14 6 6 4 26
12 บ้านหูทำนบ 4 0 1 5 7 6 0 2 13
13 บ้านตากอง 4 0 0 4 9 3 4 5 16
14 บ้านซับคะนิง 4 0 0 4 6 3 0 0 9
15 บ้านบาระแนะ 3 5 1 9 13 4 4 1 21
16 อนุบาลโนนสุวรรณ 3 3 2 8 15 4 0 1 19
17 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 3 3 1 7 7 3 1 1 11
18 บ้านบุกระสัง 3 2 2 7 15 8 1 3 24
19 อนุบาลปะคำ 3 1 3 7 10 6 5 2 21
20 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 3 1 2 6 7 3 0 0 10
21 บ้านหนองทองลิ่ม 3 1 1 5 8 3 3 5 14
22 บ้านแท่นบัลลังก์ 3 1 0 4 7 2 4 2 13
23 บ้านแท่นทัพไทย 3 0 4 7 9 2 1 3 12
24 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 3 0 2 5 8 4 2 1 14
25 บ้านดอนสมบูรณ์ 3 0 2 5 7 3 2 2 12
26 บ้านก้านเหลือง 3 0 0 3 3 0 0 3 3
27 ชุมชนบ้านดอนอะราง 2 4 2 8 11 7 4 7 22
28 บ้านขามเสม็ดบำรุง 2 3 5 10 23 7 4 3 34
29 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 2 3 0 5 9 6 5 0 20
30 บ้านปลื้มพัฒนา 2 2 4 8 13 4 0 0 17
31 วัดน้ำไหล 2 2 3 7 8 2 0 1 10
32 บ้านหนองตาดำ 2 2 1 5 11 3 1 2 15
33 บ้านหนองหญ้าวัว 2 2 1 5 5 2 1 1 8
34 บ้านฝ้าย 2 2 0 4 4 1 1 1 6
35 มารีพิทักษ์ 2 1 2 5 7 5 2 1 14
36 บ้านราษฎร์รักแดน 2 1 1 4 6 4 5 2 15
37 บ้านหนองกวางทอง 2 1 0 3 10 8 4 0 22
38 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 2 1 0 3 5 5 2 0 12
39 บ้านโคกเขาพัฒนา 2 1 0 3 4 4 3 2 11
40 บ้านสระสะแก 2 0 1 3 6 2 0 3 8
41 บ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" 2 0 1 3 3 5 2 0 10
42 บ้านโคกสะอาด 2 0 1 3 3 2 1 0 6
43 บ้านหนองโคลน 2 0 0 2 8 6 3 3 17
44 บ้านเทพพัฒนา 2 0 0 2 4 4 0 1 8
45 ราชประชานุเคราะห์ 51 2 0 0 2 4 2 2 0 8
46 วราวัฒนา 2 0 0 2 4 1 1 1 6
47 บ้านหนองแช่ไม้ 2 0 0 2 3 3 6 1 12
48 ชุมชนวัดชุมพร 1 4 2 7 10 10 9 2 29
49 บ้านทุ่งจังหัน 1 3 1 5 9 7 2 3 18
50 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 1 3 1 5 8 9 4 3 21
51 อนุบาลโนนดินแดง 1 3 0 4 12 2 3 0 17
52 มารดาวนารักษ์ 1 2 3 6 17 6 9 3 32
53 วัดโนนศรีคูณ 1 2 3 6 10 5 1 1 16
54 อนุบาลหนองกี่ 1 2 2 5 10 2 6 1 18
55 บ้านโนนสูงน้อย 1 2 1 4 8 4 1 1 13
56 บ้านหนองโบสถ์ 1 2 1 4 7 3 3 1 13
57 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 1 2 1 4 5 3 2 1 10
58 วัดก้านเหลือง 1 2 0 3 8 3 1 0 12
59 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 1 2 0 3 8 1 5 1 14
60 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 1 2 0 3 4 0 0 0 4
61 นิภาศิริ 1 1 2 4 9 4 3 2 16
62 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 1 2 4 7 1 3 1 11
63 บ้านหนองตะครอง 1 1 1 3 8 6 1 4 15
64 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 1 1 1 3 7 7 0 6 14
65 บ้านโคกยางหนองตาสี 1 1 1 3 5 9 2 0 16
66 บ้านโนนพะไล 1 1 1 3 2 1 1 0 4
67 บ้านม่วงงาม 1 1 0 2 5 0 0 0 5
68 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 1 0 2 3 11 4 4 3 19
69 บ้านหินโคน 1 0 2 3 2 1 0 0 3
70 บ้านหนองกง 1 0 1 2 7 2 1 0 10
71 บ้านศรีภูมิ 1 0 1 2 4 5 1 0 10
72 บ้านโคกยาง 1 0 0 1 8 6 4 3 18
73 บ้านหนองเพชร 1 0 0 1 4 4 2 2 10
74 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 4 1 1 1 6
75 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 1 0 0 1 2 2 0 4 4
76 บ้านสองพี่น้อง 1 0 0 1 2 2 0 2 4
77 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
78 บ้านโกรกแก้ว 1 0 0 1 2 0 1 0 3
79 บ้านโคกลอย. 1 0 0 1 2 0 0 1 2
80 บ้านปากช่อง 1 0 0 1 1 4 1 3 6
81 บ้านหนองยาง. 1 0 0 1 1 1 1 0 3
82 บ้านโคกเฟือง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
83 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
84 บ้านบุตาเวสน์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
85 ไตรคาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองหมี 0 3 2 5 6 2 1 5 9
87 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 0 3 0 3 8 1 2 0 11
88 ตุลยาธร 0 3 0 3 6 4 6 5 16
89 ไทยรัฐวิทยา 26 0 3 0 3 6 2 1 1 9
90 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 0 2 1 3 4 2 4 3 10
91 บ้านหนองถนน 0 2 1 3 4 1 1 0 6
92 บ้านน้อยหนองหว้า 0 2 0 2 5 1 5 0 11
93 ไทยรัฐวิทยา 90 0 2 0 2 5 0 0 0 5
94 บ้านโคกตาพรม 0 2 0 2 4 4 2 0 10
95 บ้านทุ่งใหญ่ 0 2 0 2 4 1 0 3 5
96 บ้านโคกกระชาย 0 2 0 2 3 1 1 0 5
97 บ้านศรีม่วงแดง 0 2 0 2 2 6 2 0 10
98 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 0 1 3 4 7 2 6 1 15
99 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 0 1 2 3 9 5 4 1 18
100 บ้านหนองหว้า. 0 1 2 3 6 6 1 1 13
101 บ้านโคกลอย 0 1 2 3 3 6 2 1 11
102 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 0 1 1 2 8 2 2 3 12
103 บ้านสระขาม 0 1 1 2 6 2 8 2 16
104 วรเวทยากร 0 1 1 2 5 3 1 2 9
105 บ้านอุบลสามัคคี 0 1 1 2 4 0 1 1 5
106 บ้านน้อยสะแกกวน 0 1 1 2 3 2 1 0 6
107 บ้านหนองหว้า 0 1 1 2 3 1 2 1 6
108 บ้านหนองเสม็ด 0 1 1 2 3 1 1 0 5
109 บ้านหนองตาเยา 0 1 0 1 10 1 1 0 12
110 วัดสุขสำราญ 0 1 0 1 9 3 2 1 14
111 บ้านโคกปราสาท 0 1 0 1 6 2 0 1 8
112 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 0 1 0 1 5 0 0 1 5
113 บ้านสุขสำราญ 0 1 0 1 4 2 1 0 7
114 เบญจมาศกุญชร 0 1 0 1 3 4 3 4 10
115 วัดเย้ยปราสาท 0 1 0 1 3 1 3 0 7
116 บ้านหนองเสม็ด. 0 1 0 1 3 0 2 0 5
117 บ้านคลองหิน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
118 บ้านสำราญ 0 1 0 1 2 5 3 3 10
119 บ้านเสลา 0 1 0 1 2 3 0 1 5
120 บ้านหนองถั่วแปบ 0 1 0 1 2 0 2 1 4
121 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
122 บ้านหนองพลวง 0 1 0 1 1 3 0 0 4
123 บ้านส้มป่อย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
124 บ้านปรือพวงสำราญ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
125 บ้านหนองกราด 0 1 0 1 1 0 1 0 2
126 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 2 2 7 12 2 5 21
127 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0 0 2 2 6 5 2 2 13
128 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 2 2 4 2 6 3 12
129 เทศบาลตำบลโนนดินแดง 0 0 2 2 4 1 1 1 6
130 บ้านหนองกราด. 0 0 2 2 2 1 0 0 3
131 บ้านเขว้า 0 0 2 2 2 1 0 0 3
132 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 0 0 1 1 9 2 2 0 13
133 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 1 1 8 3 9 4 20
134 บ้านถาวร 0 0 1 1 5 3 2 1 10
135 บ้านโคกสูงคูขาด 0 0 1 1 3 3 3 0 9
136 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
137 บ้านตะกรุมทอง 0 0 1 1 2 3 0 0 5
138 บ้านโนนศิลา 0 0 1 1 2 1 2 1 5
139 บ้านนายาวสามัคคี 0 0 1 1 2 1 1 2 4
140 บ้านขลุงไผ่ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
141 บ้านสันติสุข 0 0 1 1 2 1 0 0 3
142 ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 0 0 1 1 1 2 4 2 7
143 ภรภัทร 0 0 1 1 1 2 2 1 5
144 บ้านหนองตะคร้อ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
145 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 0 0 1 1 1 1 1 0 3
146 บ้านโนนทอง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
147 บ้านไทรออ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
148 บ้านหนองต้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
149 บ้านคลองโป่ง 0 0 1 1 0 2 2 1 4
150 จิตติมาธีรวิทยา 0 0 1 1 0 1 2 1 3
151 บ้านสระขุด 0 0 0 0 9 6 1 2 16
152 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 7 1 5 2 13
153 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 0 0 0 0 6 3 0 1 9
154 บ้านตะโก "วันครู 2501" 0 0 0 0 5 4 0 0 9
155 บ้านโนนขี้เหล็ก 0 0 0 0 5 3 1 2 9
156 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 4 2 1 1 7
157 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 0 0 0 0 3 3 2 0 8
158 บ้านหนองบัวลี 0 0 0 0 3 2 4 0 9
159 บ้านหนองกราด . 0 0 0 0 3 2 3 0 8
160 บ้านหนองโบสถ์. 0 0 0 0 3 2 0 1 5
161 บ้านชุมแสง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
162 ชนิดา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
163 บ้านยายคำ 0 0 0 0 3 0 2 0 5
164 บ้านโคกงิ้ว 0 0 0 0 3 0 1 0 4
165 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
166 บ้านสว่างพัฒนา 0 0 0 0 2 4 0 1 6
167 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 0 0 0 0 2 3 6 1 11
168 วัดห้วยหิน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
169 บ้านบัวตะเคียน 0 0 0 0 2 2 2 0 6
170 บ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
171 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
172 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
173 บ้านกองพระทราย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
174 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 3 1 2 5
175 บ้านบุ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
176 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
177 บ้านเสลาโสรง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
178 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
179 บ้านหนองมัน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
180 วัดกัลยาณธรรมาราม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
181 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
182 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
183 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
184 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
185 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 2 0 3
186 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
187 บ้านโคกโสนทองวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
188 บ้านโคกตะโก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
189 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
190 มูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
191 จตุคามราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
192 ชุมชนบ้านโคกว่าน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
193 บ้านผไทรวมพล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 4 0 1 4
198 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 3 2 1 5
199 บ้านเทพพยัคฆ์ 0 0 0 0 0 3 0 3 3
200 บ้านคูขาดน้อย 0 0 0 0 0 3 0 1 3
201 บ้านหนองม่วง. 0 0 0 0 0 3 0 0 3
202 บ้านโคกยางหนองถนน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
203 บ้านโคกมะค่า 0 0 0 0 0 2 3 0 5
204 บ้านลุงขี้หนู 0 0 0 0 0 2 3 0 5
205 บ้านทุ่งไผ่ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
206 บ้านสะเดาหวาน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
207 บ้านหนองหัวหมู 0 0 0 0 0 2 1 0 3
208 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
209 บ้านวังกระโดน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
210 บ้านห้วยก้อม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
211 บ้านนิคมเขต 0 0 0 0 0 1 0 1 1
212 บ้านนาจาน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
213 บ้านสมจิต 0 0 0 0 0 1 0 1 1
214 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านสระตะเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านหนองกก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านหนองละหานทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านหนองงิ้วหนองไทร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
219 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
220 บ้านโคกขาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
221 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
222 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 บ้านโคกไม้แดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 178 157 535 1,063 568 368 242 1,999