สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 15 6 5 26 42 5 8 0 55
2 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 11 7 0 18 19 8 4 4 31
3 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 8 7 8 23 39 12 3 2 54
4 แสนสุข 8 3 1 12 17 4 1 0 22
5 อนุบาลหนองหงส์ 7 5 1 13 21 10 4 6 35
6 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 7 1 1 9 15 13 0 3 28
7 บ้านลำนางรอง 6 6 4 16 19 8 5 2 32
8 บ้านขามน้อย 6 2 4 12 18 6 6 4 30
9 กมลลักษณ์ 5 5 6 16 21 7 6 1 34
10 บ้านดอนไม้ไฟ 5 2 3 10 15 3 4 1 22
11 บ้านโคกเขาพัฒนา 5 2 1 8 9 5 3 2 17
12 วัดน้ำไหล 4 3 5 12 14 4 0 1 18
13 บ้านหนองย่างหมู 4 3 3 10 14 5 1 3 20
14 อนุบาลโนนสุวรรณ 4 3 2 9 16 4 0 1 20
15 วัดโนนศรีคูณ 4 2 4 10 14 5 1 1 20
16 บ้านแท่นบัลลังก์ 4 2 0 6 9 4 4 2 17
17 อนุบาลปะคำ 4 1 4 9 14 6 5 3 25
18 บ้านซับคะนิง 4 1 0 5 7 3 0 0 10
19 บ้านหูทำนบ 4 0 1 5 7 6 0 2 13
20 บ้านตากอง 4 0 0 4 9 3 4 5 16
21 บ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 4 0 0 4 6 2 1 0 9
22 บ้านบาระแนะ 3 5 1 9 13 4 4 1 21
23 ชุมชนบ้านดอนอะราง 3 4 2 9 12 7 4 7 23
24 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 3 4 1 8 8 3 1 1 12
25 บ้านบุกระสัง 3 2 2 7 15 8 1 3 24
26 บ้านหนองตาดำ 3 2 1 6 12 3 1 2 16
27 บ้านหนองทองลิ่ม 3 1 2 6 10 3 3 5 16
28 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 3 1 2 6 9 4 2 1 15
29 บ้านหนองน้ำขุ่น 3 1 2 6 9 2 3 1 14
30 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 3 1 2 6 7 3 0 0 10
31 บ้านแท่นทัพไทย 3 0 4 7 9 2 2 3 13
32 บ้านดอนสมบูรณ์ 3 0 2 5 7 3 2 2 12
33 บ้านหนองกง 3 0 1 4 10 2 2 1 14
34 บ้านก้านเหลือง 3 0 0 3 3 0 0 3 3
35 บ้านปลื้มพัฒนา 2 4 5 11 15 7 0 0 22
36 บ้านขามเสม็ดบำรุง 2 3 5 10 23 7 4 3 34
37 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 2 3 2 7 9 4 4 3 17
38 วัดสุขสำราญ 2 3 0 5 13 3 3 1 19
39 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 2 3 0 5 9 6 5 0 20
40 อนุบาลหนองกี่ 2 2 2 6 11 2 6 1 19
41 บ้านฝ้าย 2 2 2 6 6 2 2 1 10
42 บ้านหนองโบสถ์ 2 2 1 5 8 4 3 1 15
43 บ้านหนองหญ้าวัว 2 2 1 5 5 2 1 1 8
44 มารีพิทักษ์ 2 1 2 5 7 5 2 1 14
45 บ้านหนองกวางทอง 2 1 1 4 11 8 4 0 23
46 บ้านราษฎร์รักแดน 2 1 1 4 6 4 5 2 15
47 บ้านม่วงงาม 2 1 0 3 6 0 0 0 6
48 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 2 1 0 3 5 5 2 0 12
49 วราวัฒนา 2 1 0 3 5 1 1 1 7
50 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 2 0 3 5 14 4 4 3 22
51 บ้านหินโคน 2 0 2 4 4 1 0 0 5
52 บ้านสระสะแก 2 0 1 3 6 2 0 3 8
53 บ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" 2 0 1 3 3 5 2 0 10
54 บ้านโคกสะอาด 2 0 1 3 3 2 1 0 6
55 บ้านหนองโคลน 2 0 0 2 8 6 3 3 17
56 บ้านเทพพัฒนา 2 0 0 2 4 4 0 1 8
57 ราชประชานุเคราะห์ 51 2 0 0 2 4 2 2 0 8
58 บ้านหนองแช่ไม้ 2 0 0 2 3 3 6 1 12
59 อนุบาลโนนดินแดง 1 4 2 7 16 2 4 0 22
60 ชุมชนวัดชุมพร 1 4 2 7 10 10 9 3 29
61 บ้านโนนสูงน้อย 1 3 3 7 13 6 1 1 20
62 บ้านทุ่งจังหัน 1 3 1 5 9 7 2 3 18
63 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 1 3 1 5 8 9 4 3 21
64 มารดาวนารักษ์ 1 2 3 6 17 6 9 3 32
65 บ้านหนองหว้า. 1 2 2 5 9 6 1 1 16
66 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 1 2 1 4 5 3 2 1 10
67 วัดก้านเหลือง 1 2 0 3 8 3 1 0 12
68 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 1 2 0 3 8 1 5 1 14
69 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 1 2 0 3 4 0 0 0 4
70 บ้านหนองแวง 1 1 2 4 13 2 6 3 21
71 นิภาศิริ 1 1 2 4 9 4 3 2 16
72 บ้านหนองตะครอง 1 1 1 3 8 6 1 4 15
73 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 1 1 1 3 7 7 0 6 14
74 บ้านโคกยางหนองตาสี 1 1 1 3 5 9 2 0 16
75 บ้านโนนพะไล 1 1 1 3 2 1 1 0 4
76 เบญจมาศกุญชร 1 1 0 2 4 4 3 4 11
77 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1 0 3 4 9 6 2 2 17
78 บ้านศรีภูมิ 1 0 1 2 4 5 1 0 10
79 บ้านโคกยาง 1 0 0 1 9 7 4 3 20
80 บ้านหนองเพชร 1 0 0 1 4 4 2 2 10
81 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 4 1 1 1 6
82 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 1 0 0 1 3 3 6 1 12
83 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
84 บ้านบุ 1 0 0 1 2 2 2 1 6
85 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 1 0 0 1 2 2 0 4 4
86 บ้านสองพี่น้อง 1 0 0 1 2 2 0 2 4
87 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
88 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 1 0 0 1 2 2 0 0 4
89 บ้านเสลาโสรง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
90 บ้านโกรกแก้ว 1 0 0 1 2 0 1 0 3
91 บ้านโคกลอย. 1 0 0 1 2 0 0 1 2
92 บ้านปากช่อง 1 0 0 1 1 4 1 3 6
93 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 1 0 0 1 1 1 2 0 4
94 บ้านบุตาเวสน์ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
95 บ้านหนองยาง. 1 0 0 1 1 1 1 0 3
96 บ้านโคกเฟือง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
97 ไตรคาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านหนองหมี 0 4 3 7 6 2 5 5 13
99 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 0 4 0 4 9 2 2 0 13
100 บ้านสุขสำราญ 0 3 1 4 7 5 2 0 14
101 ตุลยาธร 0 3 0 3 6 4 6 5 16
102 ไทยรัฐวิทยา 26 0 3 0 3 6 2 1 1 9
103 บ้านศรีม่วงแดง 0 3 0 3 4 6 2 0 12
104 ราชประชานุเคราะห์ 0 3 0 3 4 3 1 1 8
105 บ้านหนองถนน 0 2 2 4 5 1 1 0 7
106 บ้านน้อยหนองหว้า 0 2 0 2 5 1 5 0 11
107 บ้านทุ่งใหญ่ 0 2 0 2 5 1 0 3 6
108 ไทยรัฐวิทยา 90 0 2 0 2 5 0 0 0 5
109 บ้านโคกตาพรม 0 2 0 2 4 4 2 0 10
110 บ้านโคกกระชาย 0 2 0 2 3 1 1 0 5
111 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 0 1 3 4 7 2 6 1 15
112 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 0 1 2 3 9 5 4 1 18
113 บ้านโคกลอย 0 1 2 3 3 6 2 1 11
114 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 0 1 1 2 8 2 2 3 12
115 บ้านหนองบัวลี 0 1 1 2 7 2 4 0 13
116 บ้านถาวร 0 1 1 2 6 3 2 1 11
117 บ้านสระขาม 0 1 1 2 6 2 8 2 16
118 วรเวทยากร 0 1 1 2 5 3 1 2 9
119 บ้านห้วยก้อม 0 1 1 2 4 1 1 1 6
120 บ้านอุบลสามัคคี 0 1 1 2 4 0 1 1 5
121 บ้านน้อยสะแกกวน 0 1 1 2 3 2 1 0 6
122 บ้านหนองหว้า 0 1 1 2 3 1 2 1 6
123 บ้านหนองเสม็ด 0 1 1 2 3 1 1 0 5
124 บ้านหนองตาเยา 0 1 0 1 10 1 1 0 12
125 บ้านโคกปราสาท 0 1 0 1 6 2 0 1 8
126 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 0 1 0 1 5 0 0 1 5
127 วัดเย้ยปราสาท 0 1 0 1 3 1 3 0 7
128 บ้านหนองเสม็ด. 0 1 0 1 3 0 2 0 5
129 บ้านคลองหิน 0 1 0 1 3 0 1 0 4
130 บ้านสำราญ 0 1 0 1 2 5 3 3 10
131 บ้านเสลา 0 1 0 1 2 3 0 1 5
132 บ้านหนองถั่วแปบ 0 1 0 1 2 0 2 1 4
133 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
134 บ้านหนองพลวง 0 1 0 1 1 3 0 0 4
135 บ้านส้มป่อย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
136 บ้านปรือพวงสำราญ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
137 บ้านหนองกราด 0 1 0 1 1 0 1 0 2
138 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 2 2 8 12 3 6 23
139 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 2 2 4 2 6 3 12
140 เทศบาลตำบลโนนดินแดง 0 0 2 2 4 1 1 1 6
141 บ้านหนองกราด. 0 0 2 2 2 1 0 0 3
142 บ้านเขว้า 0 0 2 2 2 1 0 0 3
143 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 0 0 1 1 9 2 2 0 13
144 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 1 1 8 3 9 4 20
145 บ้านชุมแสง 0 0 1 1 4 1 1 1 6
146 บ้านโคกสูงคูขาด 0 0 1 1 3 3 3 0 9
147 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
148 บ้านตะกรุมทอง 0 0 1 1 2 3 0 0 5
149 บ้านโนนศิลา 0 0 1 1 2 1 2 1 5
150 บ้านนายาวสามัคคี 0 0 1 1 2 1 1 2 4
151 บ้านขลุงไผ่ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
152 บ้านสันติสุข 0 0 1 1 2 1 0 0 3
153 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 1 3 2 1 6
154 ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 0 0 1 1 1 2 4 2 7
155 ภรภัทร 0 0 1 1 1 2 2 1 5
156 บ้านหนองตะคร้อ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
157 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 0 0 1 1 1 1 1 0 3
158 บ้านโนนทอง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
159 บ้านไทรออ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
160 บ้านหนองต้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
161 บ้านโคกมะค่า 0 0 1 1 0 3 3 0 6
162 บ้านคลองโป่ง 0 0 1 1 0 2 2 1 4
163 จิตติมาธีรวิทยา 0 0 1 1 0 1 2 1 3
164 บ้านสระขุด 0 0 0 0 9 6 1 2 16
165 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 0 0 0 0 6 3 0 1 9
166 บ้านตะโก "วันครู 2501" 0 0 0 0 5 4 0 0 9
167 บ้านโนนขี้เหล็ก 0 0 0 0 5 3 1 2 9
168 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 4 2 1 1 7
169 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 0 0 0 0 3 3 2 0 8
170 บ้านหนองกราด . 0 0 0 0 3 2 3 0 8
171 บ้านบัวตะเคียน 0 0 0 0 3 2 2 0 7
172 บ้านหนองโบสถ์. 0 0 0 0 3 2 0 1 5
173 ชนิดา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
174 บ้านยายคำ 0 0 0 0 3 0 2 0 5
175 บ้านโคกงิ้ว 0 0 0 0 3 0 1 0 4
176 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
177 บ้านสว่างพัฒนา 0 0 0 0 2 4 0 1 6
178 วัดห้วยหิน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
179 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
180 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
181 บ้านกองพระทราย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
182 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 3 1 2 5
183 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
184 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
185 บ้านหนองมัน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
186 วัดกัลยาณธรรมาราม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
187 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
188 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
189 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
190 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 2 0 3
191 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
192 บ้านโคกโสนทองวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
193 บ้านโคกตะโก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
194 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
195 มูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
196 จตุคามราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
197 ชุมชนบ้านโคกว่าน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
198 บ้านผไทรวมพล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 4 0 1 4
202 บ้านเทพพยัคฆ์ 0 0 0 0 0 3 0 3 3
203 บ้านคูขาดน้อย 0 0 0 0 0 3 0 1 3
204 บ้านหนองม่วง. 0 0 0 0 0 3 0 0 3
205 บ้านโคกยางหนองถนน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
206 บ้านลุงขี้หนู 0 0 0 0 0 2 3 0 5
207 บ้านทุ่งไผ่ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
208 บ้านสะเดาหวาน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
209 บ้านหนองหัวหมู 0 0 0 0 0 2 1 0 3
210 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
211 บ้านวังกระโดน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
212 บ้านนิคมเขต 0 0 0 0 0 1 0 1 1
213 บ้านนาจาน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
214 บ้านสมจิต 0 0 0 0 0 1 0 1 1
215 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านสระตะเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านหนองกก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านหนองละหานทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 บ้านหนองงิ้วหนองไทร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
220 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
221 บ้านโคกขาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
222 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
223 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 บ้านโคกไม้แดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 249 210 186 645 1,195 605 384 249 2,184