สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 41 4 7 0 52
2 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 38 11 3 2 52
3 บ้านขามเสม็ดบำรุง 23 7 4 3 34
4 กมลลักษณ์ 21 7 6 1 34
5 อนุบาลหนองหงส์ 20 10 4 6 34
6 บ้านลำนางรอง 19 8 5 2 32
7 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 19 8 4 4 31
8 บ้านขามน้อย 18 6 5 4 29
9 มารดาวนารักษ์ 17 5 8 3 30
10 แสนสุข 17 4 1 0 22
11 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 15 13 0 3 28
12 บ้านบุกระสัง 15 8 1 3 24
13 อนุบาลโนนดินแดง 15 2 4 0 21
14 บ้านปลื้มพัฒนา 14 7 0 0 21
15 อนุบาลปะคำ 14 6 5 3 25
16 บ้านหนองย่างหมู 14 5 1 3 20
17 วัดโนนศรีคูณ 14 5 1 1 20
18 วัดน้ำไหล 14 4 0 1 18
19 อนุบาลโนนสุวรรณ 14 4 0 1 18
20 บ้านดอนไม้ไฟ 14 3 4 1 21
21 บ้านโนนสูงน้อย 13 5 1 1 19
22 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 13 4 4 3 21
23 วัดสุขสำราญ 13 3 3 1 19
24 บ้านหนองแวง 13 2 6 3 21
25 ชุมชนบ้านดอนอะราง 12 7 4 7 23
26 บ้านบาระแนะ 12 4 4 1 20
27 บ้านหนองกวางทอง 11 8 4 0 23
28 บ้านหนองตาดำ 11 3 1 2 15
29 ชุมชนวัดชุมพร 10 10 9 3 29
30 บ้านหนองทองลิ่ม 10 3 3 5 16
31 อนุบาลหนองกี่ 10 2 6 1 18
32 บ้านหนองกง 10 2 2 1 14
33 บ้านหนองตาเยา 10 1 1 0 12
34 บ้านทุ่งจังหัน 9 7 2 3 18
35 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 9 6 5 0 20
36 บ้านโคกยาง 9 6 4 3 19
37 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 9 6 2 2 17
38 บ้านสระขุด 9 6 1 2 16
39 บ้านหนองหว้า. 9 6 1 1 16
40 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 9 5 4 1 18
41 บ้านโคกเขาพัฒนา 9 5 3 2 17
42 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 9 4 4 3 17
43 บ้านแท่นบัลลังก์ 9 4 4 2 17
44 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 9 4 2 1 15
45 บ้านหนองน้ำขุ่น 9 2 3 1 14
46 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 9 2 2 0 13
47 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 8 12 3 6 23
48 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 8 9 4 3 21
49 บ้านหนองโคลน 8 6 3 3 17
50 บ้านหนองตะครอง 8 6 1 4 15
51 บ้านหนองโบสถ์ 8 4 2 1 14
52 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 8 3 9 4 20
53 บ้านตากอง 8 3 4 5 15
54 วัดก้านเหลือง 8 3 1 0 12
55 บ้านแท่นทัพไทย 8 2 2 3 12
56 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 8 2 2 0 12
57 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 8 1 4 1 13
58 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 8 1 2 3 11
59 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 7 7 0 6 14
60 บ้านหูทำนบ 7 6 0 2 13
61 มารีพิทักษ์ 7 5 2 1 14
62 บ้านสุขสำราญ 7 5 2 0 14
63 นิภาศิริ 7 4 3 2 14
64 บ้านดอนสมบูรณ์ 7 3 2 2 12
65 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 7 3 1 1 11
66 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 7 3 0 0 10
67 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 7 2 6 1 15
68 ตุลยาธร 6 4 6 5 16
69 บ้านราษฎร์รักแดน 6 4 5 1 15
70 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 6 3 0 1 9
71 บ้านซับคะนิง 6 3 0 0 9
72 บ้านสระขาม 6 2 7 2 15
73 บ้านหนองหมี 6 2 5 5 13
74 บ้านฝ้าย 6 2 1 1 9
75 ไทยรัฐวิทยา 26 6 2 1 1 9
76 บ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 6 2 1 0 9
77 บ้านสระสะแก 6 2 0 3 8
78 บ้านโคกปราสาท 6 2 0 1 8
79 บ้านหนองบัวลี 6 1 4 0 11
80 บ้านม่วงงาม 6 0 0 0 6
81 บ้านโคกยางหนองตาสี 5 9 2 0 16
82 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 5 5 2 0 12
83 บ้านตะโก "วันครู 2501" 5 4 0 0 9
84 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 5 3 2 1 10
85 บ้านถาวร 5 3 2 1 10
86 วรเวทยากร 5 3 1 2 9
87 บ้านโนนขี้เหล็ก 5 3 1 2 9
88 บ้านหนองหญ้าวัว 5 1 1 1 7
89 วราวัฒนา 5 1 1 1 7
90 บ้านทุ่งใหญ่ 5 1 0 3 6
91 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 5 0 0 1 5
92 ไทยรัฐวิทยา 90 5 0 0 0 5
93 บ้านศรีม่วงแดง 4 6 2 0 12
94 บ้านศรีภูมิ 4 5 1 0 10
95 เบญจมาศกุญชร 4 4 3 4 11
96 บ้านโคกตาพรม 4 4 2 0 10
97 บ้านเทพพัฒนา 4 4 0 1 8
98 บ้านหนองเพชร 4 3 2 2 9
99 ราชประชานุเคราะห์ 4 3 1 1 8
100 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 4 2 6 3 12
101 ราชประชานุเคราะห์ 51 4 2 2 0 8
102 บ้านโคกสว่าง 4 2 1 1 7
103 บ้านน้อยหนองหว้า 4 1 5 0 10
104 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 4 1 1 1 6
105 เทศบาลตำบลโนนดินแดง 4 1 1 1 6
106 บ้านชุมแสง 4 1 1 1 6
107 บ้านหนองถนน 4 1 1 0 6
108 บ้านหินโคน 4 1 0 0 5
109 บ้านห้วยก้อม 4 0 1 0 5
110 บ้านอุบลสามัคคี 4 0 0 1 4
111 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 4 0 0 0 4
112 บ้านโคกลอย 3 6 2 1 11
113 บ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" 3 5 1 0 9
114 บ้านหนองแช่ไม้ 3 3 6 1 12
115 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 3 3 6 1 12
116 บ้านโคกสูงคูขาด 3 3 2 0 8
117 บ้านหนองกราด . 3 2 3 0 8
118 บ้านบัวตะเคียน 3 2 2 0 7
119 บ้านโคกสะอาด 3 2 1 0 6
120 บ้านน้อยสะแกกวน 3 2 1 0 6
121 บ้านหนองโบสถ์. 3 2 0 1 5
122 วัดเย้ยปราสาท 3 1 3 0 7
123 บ้านหนองหว้า 3 1 2 1 6
124 บ้านโคกกระชาย 3 1 1 0 5
125 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 3 1 0 0 4
126 ชนิดา 3 1 0 0 4
127 บ้านหนองเสม็ด. 3 0 2 0 5
128 บ้านยายคำ 3 0 2 0 5
129 บ้านคลองหิน 3 0 1 0 4
130 บ้านโคกงิ้ว 3 0 1 0 4
131 บ้านก้านเหลือง 3 0 0 3 3
132 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 3 0 0 0 3
133 บ้านสำราญ 2 5 3 3 10
134 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 2 3 2 0 7
135 บ้านทุ่งโพธิ์ 2 3 1 0 6
136 บ้านเสลา 2 3 0 1 5
137 บ้านสว่างพัฒนา 2 3 0 1 5
138 บ้านตะกรุมทอง 2 3 0 0 5
139 วัดห้วยหิน 2 3 0 0 5
140 บ้านบุ 2 2 2 1 6
141 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 2 2 0 4 4
142 บ้านสองพี่น้อง 2 2 0 2 4
143 บ้านหนองไผ่ 2 2 0 1 4
144 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 2 2 0 0 4
145 บ้านเสลาโสรง 2 2 0 0 4
146 บ้านโนนศิลา 2 1 2 1 5
147 บ้านนายาวสามัคคี 2 1 1 2 4
148 บ้านขลุงไผ่ 2 1 1 0 4
149 บ้านโพธิ์ทอง 2 1 0 1 3
150 บ้านโนนพะไล 2 1 0 0 3
151 บ้านหนองเสม็ด 2 1 0 0 3
152 บ้านหนองกราด. 2 1 0 0 3
153 บ้านเขว้า 2 1 0 0 3
154 บ้านสันติสุข 2 1 0 0 3
155 บ้านไทยเจริญ 2 1 0 0 3
156 บ้านกองพระทราย 2 0 1 1 3
157 บ้านโกรกแก้ว 2 0 1 0 3
158 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 2 0 1 0 3
159 บ้านโคกลอย. 2 0 0 1 2
160 บ้านปากช่อง 1 4 1 3 6
161 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 1 3 2 1 6
162 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 3 1 2 5
163 ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 1 2 4 2 7
164 ภรภัทร 1 2 2 1 5
165 บ้านสี่เหลี่ยม 1 2 2 0 5
166 บ้านหนองพลวง 1 2 0 0 3
167 บ้านหนองตะคร้อ 1 2 0 0 3
168 บ้านไทยสามัคคี 1 2 0 0 3
169 บ้านหนองมัน 1 1 2 1 4
170 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 1 1 2 0 4
171 บ้านบุตาเวสน์ 1 1 1 0 3
172 บ้านหนองยาง. 1 1 1 0 3
173 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 1 1 1 0 3
174 บ้านหนองปรือ 1 1 0 1 2
175 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 1 1 0 1 2
176 บ้านโคกเฟือง 1 1 0 0 2
177 บ้านส้มป่อย 1 1 0 0 2
178 บ้านปรือพวงสำราญ 1 1 0 0 2
179 บ้านไทรออ 1 1 0 0 2
180 บ้านหนองถั่วแปบ 1 0 2 1 3
181 บ้านหนองโสน 1 0 2 0 3
182 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 1 0 2 0 3
183 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 1 0 1 1 2
184 บ้านโคกโสนทองวิทยา 1 0 1 1 2
185 วัดกัลยาณธรรมาราม 1 0 1 1 2
186 บ้านหนองกราด 1 0 1 0 2
187 บ้านโคกตะโก 1 0 1 0 2
188 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 1 0 1 0 2
189 มูลนิธิรุ่งนภา 1 0 1 0 2
190 บ้านโนนทอง 1 0 0 1 1
191 จตุคามราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1
192 ชุมชนบ้านโคกว่าน 1 0 0 1 1
193 ไตรคาม 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองต้อ 1 0 0 0 1
195 บ้านผไทรวมพล 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 1 0 0 0 1
197 บ้านกระเบื้อง 1 0 0 0 1
198 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 0 4 0 1 4
199 บ้านโคกมะค่า 0 3 3 0 6
200 บ้านเทพพยัคฆ์ 0 3 0 3 3
201 บ้านคูขาดน้อย 0 3 0 1 3
202 บ้านหนองม่วง. 0 3 0 0 3
203 บ้านโคกยางหนองถนน 0 3 0 0 3
204 บ้านลุงขี้หนู 0 2 3 0 5
205 บ้านคลองโป่ง 0 2 2 1 4
206 บ้านทุ่งไผ่ 0 2 1 0 3
207 บ้านสะเดาหวาน 0 2 1 0 3
208 บ้านหนองหัวหมู 0 2 1 0 3
209 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 0 2 0 0 2
210 จิตติมาธีรวิทยา 0 1 2 1 3
211 บ้านวังกระโดน 0 1 1 1 2
212 บ้านนิคมเขต 0 1 0 1 1
213 บ้านนาจาน 0 1 0 1 1
214 บ้านสมจิต 0 1 0 1 1
215 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 0 1 0 0 1
216 บ้านสระตะเคียน 0 1 0 0 1
217 บ้านหนองกก 0 1 0 0 1
218 บ้านหนองละหานทราย 0 1 0 0 1
219 บ้านหนองงิ้วหนองไทร 0 0 1 1 1
220 บ้านหนองเต่า 0 0 1 0 1
221 บ้านโคกขาม 0 0 0 1 0
222 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 0 0 0 1 0
223 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง 0 0 0 0 0
224 บ้านโคกไม้แดง 0 0 0 0 0
225 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 0 0 0 0 0
226 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0
รวม 1,169 590 372 246 2,377