สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 2 3 3
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 4 8 6
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 11 29 18
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 36 81 50
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 2 3 3
6 010 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 32 52 44
7 011 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 8 13 12
8 009 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 25 42 41
9 012 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 24 36 32
10 021 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1 5 2
11 022 โรงเรียนบ้านกองพระทราย 4 6 5
12 023 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 6 16 12
13 025 โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 5 27 11
14 026 โรงเรียนบ้านขามน้อย 35 76 52
15 027 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 38 68 50
16 030 โรงเรียนบ้านคลองหิน 4 11 6
17 029 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 5 15 9
18 031 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 7 21 10
19 032 โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 4 4 4
20 058 โรงเรียนบ้านจาน 0 0 0
21 061 โรงเรียนบ้านชุมแสง 7 15 13
22 060 โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 7 8 8
23 062 โรงเรียนบ้านซับคะนิง 10 30 18
24 063 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 37 82 60
25 065 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 15 24 18
26 064 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 23 45 28
27 066 โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 0 0 0
28 067 โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 5 13 9
29 068 โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 2 2 2
30 069 โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" 9 22 13
31 070 โรงเรียนบ้านตากอง 21 47 32
32 071 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 37 60 52
33 072 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 10 27 18
34 073 โรงเรียนบ้านถาวร 14 19 18
35 074 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 3 3 3
36 075 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 26 56 37
37 077 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 7 18 10
38 078 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 9 19 14
39 076 โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 4 10 8
40 088 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 9 10 10
41 089 โรงเรียนบ้านนาจาน 2 4 3
42 090 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 6 11 8
43 091 โรงเรียนบ้านนิคมเขต 3 13 5
44 086 โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 6 7 7
45 087 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 11 18 16
46 098 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 7 15 11
47 099 โรงเรียนบ้านบาระแนะ 25 45 41
48 103 โรงเรียนบ้านบุ 7 12 9
49 100 โรงเรียนบ้านบุกระสัง 29 62 45
50 102 โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 2 4 3
51 101 โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 3 3 3
52 104 โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 2 12 5
53 105 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 22 48 39
54 106 โรงเรียนบ้านปากช่อง 9 16 14
55 107 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 13 26 21
56 108 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 2 4 3
57 109 โรงเรียนบ้านฝ้าย 12 26 21
58 110 โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 1 1 1
59 114 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 6 15 9
60 115 โรงเรียนบ้านยายคำ 5 12 9
61 116 โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 26 39 34
62 117 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 17 42 30
63 119 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 62 142 96
64 120 โรงเรียนบ้านลำนางรอง 34 69 54
65 121 โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 5 13 9
66 122 โรงเรียนบ้านวังกระโดน 3 5 5
67 123 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 10 25 14
68 124 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 13 17 16
69 125 โรงเรียนบ้านสมจิต 2 4 2
70 127 โรงเรียนบ้านสระขาม 19 34 26
71 128 โรงเรียนบ้านสระขุด 24 38 32
72 129 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 2 2
73 130 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 5 7 7
74 131 โรงเรียนบ้านสระสะแก 11 37 21
75 133 โรงเรียนบ้านสวายสอ 0 0 0
76 132 โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 7 11 11
77 134 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 6 7 7
78 135 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 20 31 27
79 136 โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 3 10 6
80 137 โรงเรียนบ้านสันติสุข 5 16 8
81 138 โรงเรียนบ้านสำราญ 15 32 21
82 139 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 15 32 24
83 140 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 5 16 10
84 141 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 14 26 19
85 126 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 3 5 4
86 145 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 14 40 25
87 148 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 3 2
88 146 โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 3 7 5
89 147 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 13 26 19
90 149 โรงเรียนบ้านหนองกง 15 39 23
91 152 โรงเรียนบ้านหนองกราด 2 5 4
92 150 โรงเรียนบ้านหนองกราด . 8 15 13
93 151 โรงเรียนบ้านหนองกราด. 3 5 5
94 153 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 24 37 29
95 154 โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 7 18 13
96 155 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 6 15 11
97 157 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 1 2 2
98 236 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร 2 7 4
99 160 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 19 30 25
100 161 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 4 7 6
101 162 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 20 50 37
102 163 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 18 44 29
103 164 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 12 20 17
104 159 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 1 10 3
105 166 โรงเรียนบ้านหนองถนน 7 12 10
106 167 โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 5 12 7
107 168 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 23 75 43
108 170 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 18 43 29
109 171 โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 4 4 4
110 173 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 5 2
111 172 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 13 20 19
112 176 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 8 3
113 178 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 4 5 5
114 180 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 16 28 27
115 183 โรงเรียนบ้านหนองมัน 5 11 8
116 182 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
117 181 โรงเรียนบ้านหนองม่วง. 3 5 4
118 186 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
119 184 โรงเรียนบ้านหนองยาง. 3 3 3
120 187 โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 3 8 5
121 185 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 23 73 42
122 188 โรงเรียนบ้านหนองรี 0 0 0
123 237 โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" 10 15 14
124 189 โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 1 3 2
125 191 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 5 13 7
126 195 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 9 25 15
127 196 โรงเรียนบ้านหนองหมี 19 38 28
128 199 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 7 14 11
129 197 โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 23 62 36
130 198 โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 2 3 3
131 200 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 3 14 7
132 165 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 2 1
133 179 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 12 27 21
134 193 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 5 9 9
135 192 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด. 5 11 9
136 158 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 13 23 18
137 190 โรงเรียนบ้านหนองแวง 24 39 31
138 156 โรงเรียนบ้านหนองโคลน 20 34 28
139 175 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 17 42 24
140 174 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์. 6 19 9
141 194 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 3 3
142 169 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 14 26 19
143 177 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5 51 15
144 202 โรงเรียนบ้านหินโคน 7 16 12
145 203 โรงเรียนบ้านหูทำนบ 15 55 29
146 201 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 7 10 10
147 204 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 8 22 13
148 028 โรงเรียนบ้านเขว้า 3 3 3
149 059 โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 16 33 25
150 079 โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 7 14 11
151 080 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 9 16 13
152 111 โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 1 6 1
153 143 โรงเรียนบ้านเสลา 6 12 6
154 142 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 4 8 7
155 144 โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 13 18 17
156 081 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 16 47 26
157 082 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 22 54 36
158 112 โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 17 38 26
159 024 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 3 6 5
160 033 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 5 14 7
161 034 โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 3 4 4
162 035 โรงเรียนบ้านโคกขาม 2 4 4
163 037 โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 4 4 4
164 038 โรงเรียนบ้านโคกตะโก 3 12 3
165 039 โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 10 24 16
166 040 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 10 16 15
167 042 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 7 10 8
168 047 โรงเรียนบ้านโคกยาง 25 61 29
169 045 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 18 41 27
170 046 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 3 6 5
171 049 โรงเรียนบ้านโคกลอย 13 27 19
172 048 โรงเรียนบ้านโคกลอย. 3 4 4
173 050 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0
174 051 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 8 19 13
175 052 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 20 13
176 053 โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 11 20 17
177 054 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 15 28 25
178 055 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 9 18 10
179 057 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 0 0 0
180 036 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 21 61 39
181 041 โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 2 3 3
182 056 โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 3 5 5
183 043 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 2 6 4
184 044 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 22 30 29
185 092 โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 11 28 16
186 093 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 3 11 5
187 094 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 6 6
188 095 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 4 5 5
189 096 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 6 14 10
190 097 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 25 48 39
191 113 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 5 9 6
192 084 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 3 5 5
193 083 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 3 13 6
194 085 โรงเรียนบ้านไทรออ 2 5 4
195 118 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 19 26 23
196 209 โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 4 11 4
197 212 โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 0 0 0
198 213 โรงเรียนรุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ 0 0 0
199 215 โรงเรียนวราวัฒนา 8 13 10
200 216 โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 4 8 7
201 217 โรงเรียนวัดก้านเหลือง 15 31 21
202 218 โรงเรียนวัดน้ำไหล 21 52 34
203 220 โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 3 10 7
204 222 โรงเรียนวัดสุขสำราญ 23 61 39
205 223 โรงเรียนวัดห้วยหิน 5 8 5
206 224 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 13 33 24
207 221 โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 11 17 15
208 219 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 22 39 28
209 230 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 55 146 93
210 233 โรงเรียนอนุบาลปะคำ 31 86 57
211 234 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 20 48 31
212 235 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 42 142 70
213 229 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 31 61 48
214 228 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 20 39 23
215 231 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 22 39 29
216 232 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 22 47 37
217 205 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 15 35 25
218 015 โรงเรียนไตรคาม 1 1 1
219 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 12 46 23
220 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 5 18 10
221 001 โรงเรียนกมลลักษณ์ 36 66 52
222 003 โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา 4 8 7
223 004 โรงเรียนชนิดา 6 19 6
224 014 โรงเรียนตุลยาธร 22 33 24
225 020 โรงเรียนนิภาศิริ 19 29 21
226 206 โรงเรียนภรภัทร 6 11 8
227 207 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 35 62 48
228 208 โรงเรียนมารีพิทักษ์ 15 24 21
229 210 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 2 3 2
230 214 โรงเรียนวรเวทยากร 11 18 15
231 226 โรงเรียนสิงห์วงศ์ 0 0 0
232 227 โรงเรียนแสนสุข 22 68 28
233 016 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 0 0 0
234 017 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง 7 31 11
235 211 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 23 17
236 238 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 8 34 16
237 013 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 10 12 12
238 225 โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง 3 3 3
รวม 2578 5605 3892
9497

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]