งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ห้อง ม.2/1 ภูมิรักษ์ 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ห้อง ม.3/4 ภูมิรักษ์ 221 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ห้อง ม.3/1 ภูมิรักษ์ 224 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ โดมห่มดิน 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ โดมห่มดิน 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ โดมห่มดิน 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ห้อง ภาษาอังกฤษประถม ภูมิธรรม 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ห้อง อีคลาสรูม ภูมิพลัง 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ห้อง เรียนรวม ภูมิพลัง 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ห้อง ปาริชาติ ภูมิธรรม 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ห้อง สมุดเล็ก/3 S 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ห้อง 1/3 ภูมิรักษ์ 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ห้อง 1/1 ภูมิรักษ์ 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ห้อง สังคมศึกษา ภูมิพลัง 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ห้อง จริยธรรมภูมิรักษ์ 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ห้อง ม.2/3 ภูมิรักษ์ 226 11 พ.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]