สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๒๑๕ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ (ห้องประชุมนางรอง) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
3 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ (ห้องประชุมใหม่) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
5 โรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นายศักดิ์ชัย สมานชาติ  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
8 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นายธีระ คนชุม  
9 โรงเรียนเทศบาล ๑ ทีโอเอวิทยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]