งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับการแข่งขันของแต่ละกลุ่มโรงเรียน คลิก
กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิก
ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ครั้งที่ 69  คลิก
ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จ. ศรีสะเกษ  คลิก
ลำดับที่การแข่งขันของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  ระดับชาติ ครั้งที่ 69
จังหวัดศรีสะเกษ คือ  ลำดับที่ 39 
เอกสารสำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562
แจ้งรายการการแข่งขัน ประเภทการประกวดโครงงาน ให้จัดส่งเอกสารโครงงาน จำนวน 3 ชุด ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ ดังนี้
โครงงานคณิตศาสตร์   ส่งที่  ศน.นฐพร  วิชัยเลิศ
โครงงานคอมพิวเตอร์   ส่งที่  ศน.สมบูรณ์  เทพศรัทธา
โครงงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ส่งที่ ศน.ปลิดา  พันธ์วัน
โครงงานสังคมศึกษา  ส่งที่ ศน.มนัสปอง  ศรีทอง
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส่งที่ ศน.จุติมาพร  เชียงกา
โครงงานวิทยาศาสตร์  ส่งที่ ศน.สุมาลี  กุงไธสง
 
สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์  คลิก
ผังสนามแข่งขันโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คลิก
ผังสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  คลิก
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 218
จำนวนทีม 2,113
จำนวนนักเรียน 4,714
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,189
จำนวนกรรมการ 863
ครู+นักเรียน 7,903
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,766
ประกาศผลแล้ว 245/280 (87.50%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 37
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 43
สัปดาห์ที่แล้ว 434
เดือนนี้ 196
เดือนที่แล้ว 2,567
ปีนี้ 13,471
ทั้งหมด 156,569