ลำดับการนำเสนอผลงาน
ลำดับการนำเสนอผลงาน คลิ้ก
สำหรับกิจกรรมระดับ ม.1-3 (กลุ่มขยายโอกาส)ที่มีตัวแทนกลุ่มละ 2โรงเรียน ให้นำเสนอผลงานตามลำดับ เช่น กลุ่มที่ได้แสดงผลงานลำดับที่1 ให้ตัวแทนของกลุ่มทั้งลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 แสดงผลงาน แล้วจึงให้กลุ่มที่ได้แสดงผลงานลำดับถัดไป ได้แสดงผลงานของโรงเรียนในกลุ่มจนหมด ไปจนถึงลำดับสุดท้าย
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 12:15 น.