สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพรเจริญ 17 9 5 31 49 6 3 2 58
2 อนุบาลศรีวิไล 15 11 1 27 49 3 3 2 55
3 ชุมชนบ้านโคกอุดม 10 4 4 18 37 6 2 2 45
4 บ้านโป่งเปือย 6 8 4 18 36 10 4 0 50
5 บ้านบึงกาฬ 6 3 0 9 15 1 1 0 17
6 บ้านหนองหมู 6 2 1 9 15 5 2 2 22
7 ชุมชนบ้านซาง 5 5 9 19 42 13 2 3 57
8 อนุบาลเซกา 5 3 4 12 32 6 4 1 42
9 บ้านนาขาม(บึงโขงหลง) 5 3 2 10 18 5 0 0 23
10 สังวาลย์วิทย์ 1 5 3 1 9 21 1 0 0 22
11 อนุบาลวิภาวี 5 3 1 9 15 0 0 1 15
12 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 5 2 2 9 37 4 1 1 42
13 บ้านนากั้ง 5 2 1 8 13 2 1 1 16
14 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 4 3 3 10 21 3 3 0 27
15 บ้านคำไผ่ 4 3 1 8 17 5 5 2 27
16 อนุบาลโซ่พิสัย 4 3 1 8 12 0 0 2 12
17 บ้านหนองโดดอนเสียด 4 2 3 9 23 4 5 3 32
18 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 4 2 3 9 19 3 3 2 25
19 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 4 0 3 7 8 1 1 0 10
20 อนุบาลนวรัตน์ 3 4 3 10 17 1 0 0 18
21 บ้านนางัวสายปัญญา 3 3 3 9 21 3 2 1 26
22 หนองทุ่มวิทยา 3 3 1 7 22 4 0 0 26
23 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 3 2 4 9 16 2 0 0 18
24 บ้านดงบัง 3 2 2 7 15 1 0 2 16
25 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 3 1 6 10 18 1 1 1 20
26 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 3 1 4 8 22 1 2 2 25
27 บ้านนาสะแบง 3 1 4 8 18 5 4 3 27
28 บ้านโนนสวาง 3 1 2 6 18 5 1 1 24
29 บ้านนาขาม(โซ่พิสัย) 3 1 1 5 16 4 5 2 25
30 บ้านเหล่าถาวร 3 1 1 5 9 0 0 0 9
31 อนุบาลรัชดา 3 1 0 4 8 4 1 0 13
32 ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 3 1 0 4 6 6 4 0 16
33 อนุบาลเลิศปัญญา 2 3 3 8 13 8 0 0 21
34 บ้านนาดง 2 3 3 8 11 1 0 1 12
35 ประสานมิตรวิทยา 2 3 2 7 30 6 6 3 42
36 บ้านโนนสวรรค์ 2 3 2 7 9 2 1 2 12
37 บ้านนาทราย 2 3 0 5 13 4 2 1 19
38 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 2 2 0 4 5 1 0 0 6
39 อนุบาลปากคาด 2 1 2 5 9 1 1 0 11
40 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 2 1 1 4 23 5 4 1 32
41 บ้านท่าสีไค 2 1 1 4 18 9 1 1 28
42 บ้านเหล่าทองหลาง 2 1 1 4 16 1 0 0 17
43 กัลยาณิวัฒนา 2 2 1 1 4 11 3 3 1 17
44 บ้านท่าศรีชมชื่น 2 1 1 4 4 0 0 0 4
45 บ้านหนองหัวช้าง 2 1 0 3 12 1 0 2 13
46 หอคำพิทยาสรรค์ 2 1 0 3 11 3 0 3 14
47 บ้านนาคำนาใน 2 1 0 3 8 1 0 0 9
48 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 2 1 0 3 4 3 0 0 7
49 บ้านนาต้อง 2 0 3 5 13 3 0 1 16
50 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 2 0 2 4 10 3 0 2 13
51 บ้านทุ่งทรายจก 2 0 0 2 10 2 0 1 12
52 หนองแสงประชาสรรค์ 2 0 0 2 9 5 0 0 14
53 บ้านคำบอน 2 0 0 2 8 0 1 1 9
54 บ้านคลองเค็ม 2 0 0 2 5 0 1 0 6
55 บ้านศรีนาวา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
56 บ้านหนองผักแว่น 1 4 0 5 14 3 3 0 20
57 บ้านนาเจริญ 1 3 5 9 17 3 3 1 23
58 บ้านดอนหญ้านาง 1 2 4 7 16 3 0 1 19
59 บ้านโนนสว่าง 1 2 3 6 21 4 3 1 28
60 บ้านโคกสะอาด(บึงกาฬ) 1 2 2 5 20 4 1 3 25
61 บ้านไร่สุขสันต์ 1 2 2 5 15 1 0 0 16
62 บ้านต้องโคกกะแซ 1 2 1 4 11 3 1 3 15
63 บ้านโนนเสถียร 1 2 0 3 8 2 1 1 11
64 บ้านนาซาว 1 2 0 3 7 4 2 0 13
65 สิริภัทรวิทยา 1 1 5 7 16 1 2 1 19
66 บ้านนาแสง 1 1 2 4 27 5 3 1 35
67 เลิดสิน 1 1 2 4 10 8 3 2 21
68 บ้านโคกหนองลาด 1 1 2 4 7 1 0 0 8
69 บ้านศรีชมภู 1 1 1 3 14 6 1 1 21
70 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 1 1 3 11 1 2 1 14
71 บ้านหัวแฮต 1 1 1 3 9 3 1 0 13
72 บ้านคำภู 1 1 1 3 8 2 1 1 11
73 ชุมชนสมสนุก 1 1 1 3 7 2 0 0 9
74 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 1 1 0 2 10 5 0 1 15
75 บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 1 1 0 2 10 4 1 2 15
76 บ้านนาสวรรค์ 1 1 0 2 9 1 4 0 14
77 บ้านหนองบัวงาม 1 1 0 2 8 1 1 0 10
78 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1 1 0 2 6 0 0 0 6
79 บ้านบัวโคก 1 0 5 6 9 4 1 1 14
80 บ้านห้วยไม้ซอด 1 0 3 4 20 3 1 1 24
81 บึงของหลงวิทยา 1 0 1 2 11 4 1 1 16
82 บ้านท่าเชียงเครือ 1 0 1 2 11 3 0 0 14
83 บ้านนาคำ 1 0 1 2 4 4 2 1 10
84 บ้านท่าส้มโฮง 1 0 0 1 5 4 0 1 9
85 บ้านหนองพันทา 1 0 0 1 5 3 0 1 8
86 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 1 0 0 1 5 0 0 1 5
87 บ้านท่าสะอาด 1 0 0 1 4 4 1 0 9
88 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
89 บ้านโนนม่วง 1 0 0 1 3 3 0 0 6
90 บ้านหาดแฮ่ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
91 บ้านคำหมื่น"ตชด.อนุสรณ์" 1 0 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านปรารถนาดี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านโคกสวาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
94 อนุบาลโอฬาร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านโคกนิยม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 5 1 6 11 0 0 0 11
97 บ้านสามหนอง 0 3 1 4 13 5 2 3 20
98 บ้านดงกะพุงหนองนาแซง 0 3 1 4 12 2 0 0 14
99 บ้านโนนแก้วโพนทอง 0 3 0 3 5 2 0 0 7
100 บ้านนาสิงห์ 0 2 3 5 9 2 2 0 13
101 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 0 2 1 3 9 0 0 0 9
102 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 2 1 3 7 1 0 1 8
103 ธเนตรวิทยา 0 2 1 3 6 2 0 0 8
104 ชุมชนบ้านตูม 0 2 0 2 5 2 3 0 10
105 บ้านขามเปี้ย 0 2 0 2 5 1 1 0 7
106 บ้านห้วยผักขะ 0 2 0 2 5 0 1 1 6
107 ท่าไร่วิทยา 0 2 0 2 3 2 1 1 6
108 บึงกาฬคริสเตียน 0 1 2 3 7 1 1 0 9
109 บ้านไคสี 0 1 2 3 4 2 0 1 6
110 บ้านห้วยเซือมเหนือ 0 1 1 2 14 2 0 2 16
111 บ้านโนนเหมือดแอ่ 0 1 1 2 10 0 0 0 10
112 บ้านไทรงามโนนภูดิน 0 1 1 2 5 2 0 0 7
113 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
114 อนุบาลกมลวรรณ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
115 บ้านหนองบัว 0 1 1 2 3 0 0 0 3
116 บ้านพรสวรรค์ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
117 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 11 0 2 1 13
118 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 1 0 1 10 1 0 1 11
119 บ้านหนองฮูฝอยลม 0 1 0 1 8 3 2 0 13
120 บ้านนาคำแคน 0 1 0 1 8 0 1 3 9
121 บ้านโนนวังเยี่ยม 0 1 0 1 6 1 1 1 8
122 บ้านทองสาย 0 1 0 1 6 1 1 0 8
123 บ้านวังยาว 0 1 0 1 6 1 0 1 7
124 บ้านนาเจริญวิทยา 0 1 0 1 6 0 1 0 7
125 บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน 0 1 0 1 5 4 2 0 11
126 บ้านหนองจันทน์ 0 1 0 1 5 0 0 1 5
127 บ้านซำบอน 0 1 0 1 5 0 0 0 5
128 บ้านนาอ่าง 0 1 0 1 5 0 0 0 5
129 บ้านโนนยางคำ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
130 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 0 1 0 1 4 0 0 1 4
131 บ้านชุมภูทอง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
132 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
133 บ้านหนองนาแซงดอนเจริญ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
134 บ้านห้วยคอม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
135 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
136 บ้านห้วยเซือมใต้ 0 0 2 2 8 1 0 0 9
137 บ้านห้วยเล็บมือ 0 0 2 2 6 3 0 1 9
138 บ้านดงชมภู 0 0 2 2 6 1 0 0 7
139 บ้านดอนเสียด 0 0 1 1 9 4 1 1 14
140 บ้านหนองชัยวาน 0 0 1 1 6 3 3 1 12
141 บ้านกุดสิม 0 0 1 1 6 2 2 5 10
142 บ้านหนองตอ 0 0 1 1 6 2 0 1 8
143 บ้านหนองบัวแดง 0 0 1 1 5 2 0 0 7
144 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 0 1 1 5 1 0 1 6
145 อนุบาลเย็นจิต 0 0 1 1 4 1 3 1 8
146 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 1 1 4 0 0 1 4
147 บ้านสร้างคำ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
148 บ้านดาลบังบด 0 0 1 1 4 0 0 0 4
149 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 0 1 1 3 3 1 1 7
150 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 0 1 1 3 1 2 0 6
151 หนองสิมโนนสวรรค์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
152 บ้านดงเสียด 0 0 1 1 2 0 0 1 2
153 บ้านถ้ำเจริญ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
154 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
155 อนุบาลบุ่งคล้า 0 0 0 0 14 6 2 0 22
156 บ้านโสกก่ามนาตาไก้ 0 0 0 0 9 4 0 0 13
157 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 8 1 0 0 9
158 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0 0 7 3 2 1 12
159 บ้านแสงอรุณ 0 0 0 0 7 1 1 0 9
160 บ้านเหล่าหนองยาง 0 0 0 0 7 1 0 0 8
161 บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) 0 0 0 0 6 3 0 1 9
162 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 0 6 0 0 0 6
163 บ้านเหล่าคาม 0 0 0 0 5 1 2 0 8
164 บ้านท่าคำรวม 0 0 0 0 5 0 1 0 6
165 บ้านหนองแก่งทราย 0 0 0 0 4 2 0 0 6
166 บ้านดอนปอ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
167 สันติสุขเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
168 บ้านท่าดอกคำ 0 0 0 0 4 0 2 2 6
169 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
170 บ้านท่ากกต้อง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
171 บ้านหนองจิก(ศรีวิไล) 0 0 0 0 3 2 1 1 6
172 โนนสาสวรรค์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
173 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 3 1 0 1 4
174 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
175 แก่งอาฮง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
176 อนุบาลวีรวิชญ์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
177 อนุบาลเสาวลักษณ์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
178 บ้านสะง้อ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
179 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 0 0 0 3 0 0 0 3
180 บ้านโคกบริการสันกำแพง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
181 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
182 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 0 0 0 0 2 1 0 1 3
183 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0 2 1 0 1 3
184 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
185 บ้านสุขสำราญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
186 บ้านไร่โนนสำราญ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
187 บ้านสรรเสริญ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
188 บ้านกำแพงเพชร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
189 บ้านคำแวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
190 บ้านดอนแพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
191 บ้านต้าย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
192 บ้านหนองจิก(เซกา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
193 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
194 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 เทศบาลท่าสะอาด 0 0 0 0 1 3 1 0 5
196 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
197 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
198 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
199 บ้านนาจาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
200 บ้านนาป่าน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
201 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
202 บ้านศรีสว่างพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
203 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
204 บ้านโคกสะอาด(โซ่พิสัย) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
205 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
206 ประวิตร (หนองบ่อ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
207 บ้านห้วยเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านดงสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านดงโทน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านท่าไคร้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านโนน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านโนนประเสริฐ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านโสกบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านโนนสา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
217 บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
220 บ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
221 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 บ้านนาเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 บ้านบัวโคก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 244 213 188 645 1,814 407 177 129 2,398