สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพรเจริญ 14 6 4 24 39 6 2 2 47
2 อนุบาลศรีวิไล 11 10 1 22 42 3 2 2 47
3 ชุมชนบ้านโคกอุดม 10 4 4 18 37 6 2 2 45
4 บ้านโป่งเปือย 6 7 2 15 31 10 4 0 45
5 บ้านหนองหมู 6 2 1 9 15 5 2 2 22
6 ชุมชนบ้านซาง 5 5 9 19 41 13 2 3 56
7 อนุบาลเซกา 5 3 4 12 32 6 4 1 42
8 บ้านนาขาม(บึงโขงหลง) 5 3 2 10 16 5 0 0 21
9 สังวาลย์วิทย์ 1 5 3 1 9 21 1 0 0 22
10 บ้านนากั้ง 5 2 1 8 13 2 1 1 16
11 อนุบาลโซ่พิสัย 4 3 1 8 12 0 0 2 12
12 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 4 2 3 9 19 3 3 0 25
13 บ้านคำไผ่ 4 2 1 7 16 5 5 2 26
14 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 4 0 3 7 8 1 1 0 10
15 หนองทุ่มวิทยา 3 3 1 7 22 4 0 0 26
16 อนุบาลวิภาวี 3 3 1 7 13 0 0 1 13
17 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 3 2 3 8 11 1 0 0 12
18 บ้านดงบัง 3 2 2 7 15 1 0 2 16
19 บ้านนาขาม(โซ่พิสัย) 3 1 1 5 16 4 5 2 25
20 บ้านเหล่าถาวร 3 1 1 5 9 0 0 0 9
21 อนุบาลรัชดา 3 1 0 4 8 4 1 0 13
22 ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 3 1 0 4 6 5 3 0 14
23 อนุบาลนวรัตน์ 2 4 3 9 16 1 0 0 17
24 อนุบาลเลิศปัญญา 2 3 3 8 13 8 0 0 21
25 ประสานมิตรวิทยา 2 3 2 7 30 6 6 3 42
26 บ้านนาทราย 2 3 0 5 13 4 2 1 19
27 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 2 2 0 4 5 1 0 0 6
28 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 2 1 4 7 20 1 2 2 23
29 บ้านนาสะแบง 2 1 4 7 17 5 4 3 26
30 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 2 1 3 6 16 3 3 2 22
31 บ้านโนนสวาง 2 1 2 5 14 5 0 1 19
32 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 2 1 1 4 23 5 4 1 32
33 บ้านท่าสีไค 2 1 1 4 18 9 1 1 28
34 บ้านหนองโดดอนเสียด 2 1 1 4 18 4 5 3 27
35 บ้านเหล่าทองหลาง 2 1 1 4 13 1 0 0 14
36 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 2 1 1 4 10 0 1 1 11
37 บ้านท่าศรีชมชื่น 2 1 1 4 4 0 0 0 4
38 บ้านหนองหัวช้าง 2 1 0 3 12 1 0 2 13
39 หอคำพิทยาสรรค์ 2 1 0 3 11 3 0 3 14
40 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 2 1 0 3 4 3 0 0 7
41 บ้านนาต้อง 2 0 3 5 13 3 0 1 16
42 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 2 0 2 4 10 3 0 2 13
43 กัลยาณิวัฒนา 2 2 0 1 3 8 3 3 1 14
44 บ้านทุ่งทรายจก 2 0 0 2 10 2 0 1 12
45 บ้านคำบอน 2 0 0 2 8 0 1 1 9
46 บ้านคลองเค็ม 2 0 0 2 5 0 1 0 6
47 บ้านศรีนาวา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
48 บ้านโนนสวรรค์ 1 3 2 6 8 2 1 2 11
49 บ้านดอนหญ้านาง 1 2 4 7 16 3 0 1 19
50 บ้านนาเจริญ 1 2 4 7 14 2 3 1 19
51 บ้านนาดง 1 2 2 5 8 1 0 1 9
52 บ้านโนนเสถียร 1 2 0 3 8 2 1 1 11
53 สิริภัทรวิทยา 1 1 4 6 12 0 2 1 14
54 บ้านนาแสง 1 1 2 4 27 5 3 1 35
55 เลิดสิน 1 1 2 4 10 8 3 2 21
56 บ้านโคกหนองลาด 1 1 2 4 7 1 0 0 8
57 บ้านต้องโคกกะแซ 1 1 1 3 10 3 1 3 14
58 บ้านไร่สุขสันต์ 1 1 1 3 10 0 0 0 10
59 บ้านคำภู 1 1 1 3 8 2 1 1 11
60 ชุมชนสมสนุก 1 1 1 3 7 2 0 0 9
61 บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 1 1 0 2 10 4 1 2 15
62 บ้านนาสวรรค์ 1 1 0 2 8 1 3 0 12
63 บ้านบึงกาฬ 1 1 0 2 6 1 1 0 8
64 บ้านหนองบัวงาม 1 1 0 2 6 1 1 0 8
65 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1 1 0 2 6 0 0 0 6
66 บ้านบัวโคก 1 0 5 6 9 4 1 1 14
67 บ้านห้วยไม้ซอด 1 0 3 4 19 3 1 1 23
68 อนุบาลปากคาด 1 0 2 3 7 1 1 0 9
69 บึงของหลงวิทยา 1 0 1 2 11 4 1 1 16
70 บ้านท่าเชียงเครือ 1 0 1 2 11 3 0 0 14
71 บ้านนาคำ 1 0 1 2 4 4 2 1 10
72 บ้านศรีชมภู 1 0 0 1 11 5 1 1 17
73 บ้านหนองพันทา 1 0 0 1 5 3 0 1 8
74 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 1 0 0 1 5 0 0 1 5
75 บ้านท่าสะอาด 1 0 0 1 4 4 1 0 9
76 บ้านหาดแฮ่ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
77 บ้านคำหมื่น"ตชด.อนุสรณ์" 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านโคกสวาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 อนุบาลโอฬาร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านโคกนิยม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 5 1 6 11 0 0 0 11
82 บ้านหนองผักแว่น 0 4 0 4 13 3 3 0 19
83 บ้านสามหนอง 0 3 1 4 13 5 2 3 20
84 บ้านดงกะพุงหนองนาแซง 0 3 1 4 12 2 0 0 14
85 บ้านโนนแก้วโพนทอง 0 3 0 3 5 2 0 0 7
86 บ้านนางัวสายปัญญา 0 2 3 5 15 3 2 1 20
87 บ้านนาสิงห์ 0 2 3 5 9 2 2 0 13
88 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 0 2 2 4 27 3 1 1 31
89 บ้านโคกสะอาด(บึงกาฬ) 0 2 2 4 18 2 1 3 21
90 บ้านโนนสว่าง 0 2 1 3 17 4 3 1 24
91 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 0 2 1 3 9 0 0 0 9
92 บ้านนาซาว 0 2 0 2 6 4 2 0 12
93 บ้านห้วยผักขะ 0 2 0 2 5 0 1 1 6
94 บ้านขามเปี้ย 0 2 0 2 4 1 1 0 6
95 ธเนตรวิทยา 0 2 0 2 4 1 0 0 5
96 ท่าไร่วิทยา 0 2 0 2 3 2 1 1 6
97 บึงกาฬคริสเตียน 0 1 2 3 7 1 1 0 9
98 บ้านหัวแฮต 0 1 1 2 8 3 1 0 12
99 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
100 อนุบาลกมลวรรณ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
101 บ้านหนองบัว 0 1 1 2 3 0 0 0 3
102 บ้านพรสวรรค์ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
103 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 1 0 1 10 1 0 1 11
104 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 9 0 2 1 11
105 บ้านหนองฮูฝอยลม 0 1 0 1 8 3 2 0 13
106 บ้านนาคำแคน 0 1 0 1 8 0 1 3 9
107 บ้านวังยาว 0 1 0 1 6 1 0 1 7
108 บ้านนาคำนาใน 0 1 0 1 6 1 0 0 7
109 บ้านนาเจริญวิทยา 0 1 0 1 6 0 1 0 7
110 บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน 0 1 0 1 5 4 2 0 11
111 บ้านซำบอน 0 1 0 1 5 0 0 0 5
112 ชุมชนบ้านตูม 0 1 0 1 4 2 3 0 9
113 บ้านโนนยางคำ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
114 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 0 1 0 1 4 0 0 1 4
115 บ้านนาอ่าง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
116 บ้านชุมภูทอง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
117 บ้านไคสี 0 1 0 1 2 1 0 1 3
118 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
119 บ้านหนองนาแซงดอนเจริญ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
120 บ้านห้วยคอม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
121 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
122 บ้านห้วยเล็บมือ 0 0 2 2 6 3 0 1 9
123 บ้านห้วยเซือมเหนือ 0 0 1 1 12 2 0 2 14
124 บ้านดอนเสียด 0 0 1 1 9 4 1 1 14
125 บ้านหนองชัยวาน 0 0 1 1 6 3 3 1 12
126 บ้านกุดสิม 0 0 1 1 6 2 2 5 10
127 บ้านหนองตอ 0 0 1 1 6 2 0 1 8
128 บ้านห้วยเซือมใต้ 0 0 1 1 6 1 0 0 7
129 บ้านหนองบัวแดง 0 0 1 1 5 2 0 0 7
130 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 0 1 1 5 1 0 1 6
131 บ้านดงชมภู 0 0 1 1 5 1 0 0 6
132 บ้านโนนเหมือดแอ่ 0 0 1 1 5 0 0 0 5
133 อนุบาลเย็นจิต 0 0 1 1 4 1 3 1 8
134 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 1 1 4 0 0 1 4
135 บ้านสร้างคำ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
136 บ้านดาลบังบด 0 0 1 1 4 0 0 0 4
137 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 0 1 1 3 3 1 1 7
138 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 0 1 1 3 1 2 0 6
139 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 0 1 1 3 1 0 1 4
140 หนองสิมโนนสวรรค์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
141 บ้านดงเสียด 0 0 1 1 2 0 0 1 2
142 บ้านถ้ำเจริญ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
143 อนุบาลบุ่งคล้า 0 0 0 0 14 6 2 0 22
144 บ้านโสกก่ามนาตาไก้ 0 0 0 0 9 4 0 0 13
145 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 0 0 0 0 8 5 0 1 13
146 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 0 0 0 8 1 2 1 11
147 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 8 1 0 0 9
148 บ้านแสงอรุณ 0 0 0 0 7 1 1 0 9
149 บ้านเหล่าหนองยาง 0 0 0 0 7 1 0 0 8
150 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0 0 6 3 1 1 10
151 บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) 0 0 0 0 6 3 0 1 9
152 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 0 6 0 0 0 6
153 บ้านเหล่าคาม 0 0 0 0 5 1 2 0 8
154 บ้านท่าคำรวม 0 0 0 0 5 0 1 0 6
155 บ้านหนองแก่งทราย 0 0 0 0 4 2 0 0 6
156 บ้านทองสาย 0 0 0 0 4 1 1 0 6
157 สันติสุขเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
158 บ้านท่าดอกคำ 0 0 0 0 4 0 2 2 6
159 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
160 บ้านโนนวังเยี่ยม 0 0 0 0 4 0 0 1 4
161 หนองแสงประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 4 0 0 7
162 บ้านหนองจิก(ศรีวิไล) 0 0 0 0 3 2 1 1 6
163 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 3 1 0 1 4
164 บ้านดอนปอ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
165 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
166 แก่งอาฮง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
167 อนุบาลวีรวิชญ์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
168 อนุบาลเสาวลักษณ์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
169 บ้านหนองจันทน์ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
170 บ้านสะง้อ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
171 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 0 0 0 3 0 0 0 3
172 บ้านท่าส้มโฮง 0 0 0 0 2 3 0 1 5
173 บ้านท่ากกต้อง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
174 บ้านโคกบริการสันกำแพง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
175 บ้านไทรงามโนนภูดิน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
176 โนนสาสวรรค์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
177 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
178 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 0 0 0 0 2 1 0 1 3
179 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0 2 1 0 1 3
180 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
181 บ้านสุขสำราญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
182 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
183 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
184 บ้านไร่โนนสำราญ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
185 บ้านกำแพงเพชร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
186 บ้านคำแวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
187 บ้านดอนแพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
188 บ้านต้าย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
189 บ้านหนองจิก(เซกา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
190 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
191 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
192 เทศบาลท่าสะอาด 0 0 0 0 1 3 1 0 5
193 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
194 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
195 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
196 บ้านนาจาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
197 บ้านนาป่าน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
198 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
199 บ้านศรีสว่างพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
200 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
201 บ้านโคกสะอาด(โซ่พิสัย) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
202 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
203 บ้านสรรเสริญ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
204 ประวิตร (หนองบ่อ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
205 บ้านห้วยเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านดงสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านดงโทน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านท่าไคร้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านปรารถนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านโนน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านโนนประเสริฐ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านโสกบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านโนนสา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
216 บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
219 บ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
220 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 บ้านนาเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 บ้านบัวโคก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 195 183 162 540 1,632 389 170 129 2,191