สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวิไล 48 3 3 2 54
2 อนุบาลพรเจริญ 47 6 3 2 56
3 ชุมชนบ้านซาง 42 13 2 3 57
4 ชุมชนบ้านโคกอุดม 36 6 2 2 44
5 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 36 4 1 1 41
6 บ้านโป่งเปือย 35 10 4 0 49
7 ประสานมิตรวิทยา 30 6 6 3 42
8 อนุบาลเซกา 30 5 4 1 39
9 บ้านนาแสง 26 5 3 1 34
10 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 23 5 4 1 32
11 บ้านหนองโดดอนเสียด 22 4 5 3 31
12 หนองทุ่มวิทยา 22 4 0 0 26
13 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 22 1 2 2 25
14 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 21 3 3 0 27
15 บ้านนางัวสายปัญญา 21 3 2 1 26
16 สังวาลย์วิทย์ 1 21 1 0 0 22
17 บ้านโคกสะอาด(บึงกาฬ) 20 4 1 3 25
18 บ้านโนนสว่าง 20 3 3 1 26
19 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 19 3 3 2 25
20 บ้านห้วยไม้ซอด 19 3 1 1 23
21 บ้านท่าสีไค 18 9 1 1 28
22 บ้านนาสะแบง 18 5 4 3 27
23 บ้านนาขาม(บึงโขงหลง) 18 5 0 0 23
24 บ้านคำไผ่ 17 5 5 2 27
25 บ้านโนนสวาง 17 5 1 1 23
26 บ้านนาเจริญ 17 3 3 1 23
27 อนุบาลนวรัตน์ 17 1 0 0 18
28 บ้านนาขาม(โซ่พิสัย) 16 4 5 2 25
29 บ้านดอนหญ้านาง 16 3 0 1 19
30 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 16 2 0 0 18
31 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 16 1 1 1 18
32 บ้านเหล่าทองหลาง 16 1 0 0 17
33 สิริภัทรวิทยา 15 1 2 1 18
34 บ้านบึงกาฬ 15 1 1 0 17
35 บ้านไร่สุขสันต์ 15 1 0 0 16
36 อนุบาลวิภาวี 15 0 0 1 15
37 บ้านหนองผักแว่น 14 3 3 0 20
38 บ้านห้วยเซือมเหนือ 14 2 0 2 16
39 อนุบาลเลิศปัญญา 13 8 0 0 21
40 บ้านสามหนอง 13 5 2 3 20
41 บ้านหนองหมู 13 5 2 2 20
42 อนุบาลบุ่งคล้า 13 5 2 0 20
43 บ้านศรีชมภู 13 5 1 1 19
44 บ้านนาทราย 13 4 2 1 19
45 บ้านนาต้อง 13 3 0 1 16
46 บ้านนากั้ง 13 2 1 1 16
47 บ้านดงบัง 13 1 0 2 14
48 บ้านดงกะพุงหนองนาแซง 12 2 0 0 14
49 อนุบาลโซ่พิสัย 12 0 0 2 12
50 กัลยาณิวัฒนา 2 11 3 3 1 17
51 บ้านต้องโคกกะแซ 11 3 1 3 15
52 หอคำพิทยาสรรค์ 11 3 0 3 14
53 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 11 1 2 1 14
54 บ้านนาดง 11 1 0 1 12
55 เลิดสิน 10 8 3 2 21
56 บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 10 4 1 2 15
57 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 10 4 0 1 14
58 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 10 3 0 2 13
59 บ้านท่าเชียงเครือ 10 3 0 0 13
60 บ้านหนองหัวช้าง 10 1 0 2 11
61 บ้านโคกกลาง 10 0 2 1 12
62 บ้านโนนเหมือดแอ่ 10 0 0 0 10
63 หนองแสงประชาสรรค์ 9 5 0 0 14
64 บ้านบัวโคก 9 4 1 1 14
65 บึงของหลงวิทยา 9 4 1 1 14
66 บ้านดอนเสียด 9 4 1 1 14
67 บ้านโสกก่ามนาตาไก้ 9 4 0 0 13
68 บ้านหัวแฮต 9 3 1 0 13
69 บ้านนาสิงห์ 9 2 2 0 13
70 บ้านโนนสวรรค์ 9 2 1 2 12
71 บ้านนาสวรรค์ 9 1 4 0 14
72 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 9 1 0 1 10
73 บ้านเหล่าถาวร 9 0 0 0 9
74 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 9 0 0 0 9
75 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 9 0 0 0 9
76 บ้านหนองฮูฝอยลม 8 3 2 0 13
77 บ้านโนนเสถียร 8 2 1 1 11
78 บ้านคำภู 8 2 1 1 11
79 บ้านทุ่งทรายจก 8 2 0 1 10
80 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 8 1 1 0 10
81 บ้านนาคำนาใน 8 1 0 0 9
82 บ้านห้วยเซือมใต้ 8 1 0 0 9
83 บ้านหนองยาว 8 1 0 0 9
84 บ้านนาคำแคน 8 0 1 3 9
85 บ้านคำบอน 8 0 1 1 9
86 บ้านนาซาว 7 4 2 0 13
87 อนุบาลรัชดา 7 4 1 0 12
88 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 7 3 2 1 12
89 อนุบาลปากคาด 7 1 1 0 9
90 บ้านหนองบัวงาม 7 1 1 0 9
91 บึงกาฬคริสเตียน 7 1 1 0 9
92 บ้านแสงอรุณ 7 1 1 0 9
93 บ้านห้วยก้านเหลือง 7 1 0 1 8
94 ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 6 6 4 0 16
95 บ้านห้วยเล็บมือ 6 3 0 1 9
96 บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) 6 3 0 1 9
97 บ้านกุดสิม 6 2 2 5 10
98 ชุมชนสมสนุก 6 2 0 0 8
99 ธเนตรวิทยา 6 2 0 0 8
100 บ้านทองสาย 6 1 1 0 8
101 บ้านวังยาว 6 1 0 1 7
102 บ้านโคกหนองลาด 6 1 0 0 7
103 บ้านเหล่าหนองยาง 6 1 0 0 7
104 บ้านนาเจริญวิทยา 6 0 1 0 7
105 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 6 0 0 0 6
106 บ้านซ่อมกอก 6 0 0 0 6
107 บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน 5 4 2 0 11
108 บ้านหนองชัยวาน 5 3 3 1 11
109 บ้านหนองพันทา 5 3 0 1 8
110 ชุมชนบ้านตูม 5 2 3 0 10
111 บ้านหนองตอ 5 2 0 1 7
112 บ้านโนนแก้วโพนทอง 5 2 0 0 7
113 บ้านไทรงามโนนภูดิน 5 2 0 0 7
114 บ้านหนองบัวแดง 5 2 0 0 7
115 บ้านเหล่าคาม 5 1 2 0 8
116 บ้านขามเปี้ย 5 1 1 0 7
117 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 5 1 0 1 6
118 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 5 1 0 0 6
119 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 5 1 0 0 6
120 บ้านดงชมภู 5 1 0 0 6
121 บ้านห้วยผักขะ 5 0 1 1 6
122 บ้านคลองเค็ม 5 0 1 0 6
123 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 5 0 0 1 5
124 บ้านหนองจันทน์ 5 0 0 1 5
125 บ้านซำบอน 5 0 0 0 5
126 บ้านนาอ่าง 5 0 0 0 5
127 บ้านท่าสะอาด 4 4 1 0 9
128 บ้านท่าส้มโฮง 4 4 0 1 8
129 บ้านนาคำ 4 3 2 1 9
130 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 4 3 0 0 7
131 บ้านไคสี 4 2 0 1 6
132 อนุบาลเย็นจิต 4 1 3 1 8
133 บ้านโนนวังเยี่ยม 4 1 1 1 6
134 บ้านโคกสว่าง 4 1 0 0 5
135 บ้านโนนยางคำ 4 1 0 0 5
136 บ้านดอนปอ 4 1 0 0 5
137 สันติสุขเจริญราษฎร์ 4 1 0 0 5
138 บ้านท่าดอกคำ 4 0 2 2 6
139 บ้านท่าคำรวม 4 0 1 0 5
140 อนุบาลกมลวรรณ 4 0 0 1 4
141 บ้านใหม่สามัคคี 4 0 0 1 4
142 บ้านท่าศรีชมชื่น 4 0 0 0 4
143 บ้านสร้างคำ 4 0 0 0 4
144 บ้านดาลบังบด 4 0 0 0 4
145 บ้านใหม่ศรีชมภู 3 3 1 1 7
146 ท่าไร่วิทยา 3 2 1 1 6
147 บ้านหนองจิก(ศรีวิไล) 3 2 1 1 6
148 บ้านหาดแฮ่ 3 2 0 0 5
149 บ้านหนองแก่งทราย 3 2 0 0 5
150 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 3 1 2 0 6
151 โนนสาสวรรค์ 3 1 1 0 5
152 บ้านตาลเดี่ยว 3 1 0 1 4
153 บ้านชุมภูทอง 3 1 0 0 4
154 บ้านบ่อพนา 3 1 0 0 4
155 แก่งอาฮง 3 1 0 0 4
156 อนุบาลวีรวิชญ์ 3 0 1 0 4
157 บ้านท่าสำราญ 3 0 1 0 4
158 อนุบาลเสาวลักษณ์ 3 0 1 0 4
159 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 3 0 0 1 3
160 บ้านศรีนาวา 3 0 0 0 3
161 บ้านหนองบัว 3 0 0 0 3
162 บ้านสะง้อ 3 0 0 0 3
163 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 3 0 0 0 3
164 บ้านท่ากกต้อง 2 3 0 0 5
165 บ้านโนนม่วง 2 2 0 0 4
166 บ้านพรสวรรค์ 2 2 0 0 4
167 บ้านโคกบริการสันกำแพง 2 2 0 0 4
168 บ้านหนองแวง 2 1 1 0 4
169 บ้านหนองเดิ่นท่า 2 1 0 1 3
170 หนองสิมโนนสวรรค์ 2 1 0 0 3
171 บ้านสุขสำราญ 2 1 0 0 3
172 บ้านไร่โนนสำราญ 2 0 2 0 4
173 บ้านป่าไร่โนนม่วง 2 0 0 1 2
174 บ้านดงเสียด 2 0 0 1 2
175 บ้านคำหมื่น"ตชด.อนุสรณ์" 2 0 0 0 2
176 บ้านปรารถนาดี 2 0 0 0 2
177 บ้านโคกสวาง 2 0 0 0 2
178 บ้านหนองนาแซงดอนเจริญ 2 0 0 0 2
179 บ้านกำแพงเพชร 2 0 0 0 2
180 บ้านคำแวง 2 0 0 0 2
181 บ้านดอนแพง 2 0 0 0 2
182 บ้านต้าย 2 0 0 0 2
183 บ้านหนองจิก(เซกา) 2 0 0 0 2
184 บ้านหนองเข็ง 2 0 0 0 2
185 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 2 0 0 0 2
186 เทศบาลท่าสะอาด 1 3 1 0 5
187 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 2 0 0 3
188 บ้านห้วยทราย 1 2 0 0 3
189 บ้านโนนยาง 1 2 0 0 3
190 บ้านนาจาน 1 1 1 0 3
191 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 1 1 0 1 2
192 อนุบาลโอฬาร 1 1 0 0 2
193 บ้านถ้ำเจริญ 1 1 0 0 2
194 บ้านนาป่าน 1 1 0 0 2
195 บ้านคลองทิพย์ 1 1 0 0 2
196 บ้านท่าโพธิ์ 1 1 0 0 2
197 บ้านศรีสว่างพัฒนา 1 1 0 0 2
198 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 1 1 0 0 2
199 บ้านโคกสะอาด(โซ่พิสัย) 1 1 0 0 2
200 บ้านโนนจำปา 1 0 2 0 3
201 บ้านสรรเสริญ 1 0 1 0 2
202 ประวิตร (หนองบ่อ) 1 0 1 0 2
203 บ้านห้วยคอม 1 0 0 1 1
204 บ้านโคกนิยม 1 0 0 0 1
205 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 1 0 0 0 1
206 บ้านห้วยเรือ 1 0 0 0 1
207 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู 1 0 0 0 1
208 บ้านดงสว่าง 1 0 0 0 1
209 บ้านดงโทน 1 0 0 0 1
210 บ้านท่าไคร้ 1 0 0 0 1
211 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
212 บ้านโนน 1 0 0 0 1
213 บ้านโนนประเสริฐ 1 0 0 0 1
214 บ้านโสกบง 1 0 0 0 1
215 บ้านโนนสา 0 1 1 1 2
216 บ้านเหล่าใหญ่ 0 1 0 0 1
217 บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 0 1 0 0 1
218 บ้านแสนสำราญ 0 1 0 0 1
219 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 1 0
220 บ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0 1 0
221 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 0
222 บ้านนาเจริญ 0 0 0 0 0
223 บ้านบัวโคก 0 0 0 0 0
รวม 1,759 400 177 129 2,465