สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพรเจริญ 49 6 3 2 58
2 อนุบาลศรีวิไล 49 3 3 2 55
3 ชุมชนบ้านซาง 42 13 2 3 57
4 ชุมชนบ้านโคกอุดม 37 6 2 2 45
5 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 37 4 1 1 42
6 บ้านโป่งเปือย 36 10 4 0 50
7 อนุบาลเซกา 32 6 4 1 42
8 ประสานมิตรวิทยา 30 6 6 3 42
9 บ้านนาแสง 27 5 3 1 35
10 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 23 5 4 1 32
11 บ้านหนองโดดอนเสียด 23 4 5 3 32
12 หนองทุ่มวิทยา 22 4 0 0 26
13 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 22 1 2 2 25
14 บ้านโนนสว่าง 21 4 3 1 28
15 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 21 3 3 0 27
16 บ้านนางัวสายปัญญา 21 3 2 1 26
17 สังวาลย์วิทย์ 1 21 1 0 0 22
18 บ้านโคกสะอาด(บึงกาฬ) 20 4 1 3 25
19 บ้านห้วยไม้ซอด 20 3 1 1 24
20 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 19 3 3 2 25
21 บ้านท่าสีไค 18 9 1 1 28
22 บ้านนาสะแบง 18 5 4 3 27
23 บ้านโนนสวาง 18 5 1 1 24
24 บ้านนาขาม(บึงโขงหลง) 18 5 0 0 23
25 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 18 1 1 1 20
26 บ้านคำไผ่ 17 5 5 2 27
27 บ้านนาเจริญ 17 3 3 1 23
28 อนุบาลนวรัตน์ 17 1 0 0 18
29 บ้านนาขาม(โซ่พิสัย) 16 4 5 2 25
30 บ้านดอนหญ้านาง 16 3 0 1 19
31 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 16 2 0 0 18
32 สิริภัทรวิทยา 16 1 2 1 19
33 บ้านเหล่าทองหลาง 16 1 0 0 17
34 บ้านหนองหมู 15 5 2 2 22
35 บ้านบึงกาฬ 15 1 1 0 17
36 บ้านดงบัง 15 1 0 2 16
37 บ้านไร่สุขสันต์ 15 1 0 0 16
38 อนุบาลวิภาวี 15 0 0 1 15
39 อนุบาลบุ่งคล้า 14 6 2 0 22
40 บ้านศรีชมภู 14 6 1 1 21
41 บ้านหนองผักแว่น 14 3 3 0 20
42 บ้านห้วยเซือมเหนือ 14 2 0 2 16
43 อนุบาลเลิศปัญญา 13 8 0 0 21
44 บ้านสามหนอง 13 5 2 3 20
45 บ้านนาทราย 13 4 2 1 19
46 บ้านนาต้อง 13 3 0 1 16
47 บ้านนากั้ง 13 2 1 1 16
48 บ้านดงกะพุงหนองนาแซง 12 2 0 0 14
49 บ้านหนองหัวช้าง 12 1 0 2 13
50 อนุบาลโซ่พิสัย 12 0 0 2 12
51 บึงของหลงวิทยา 11 4 1 1 16
52 กัลยาณิวัฒนา 2 11 3 3 1 17
53 บ้านต้องโคกกะแซ 11 3 1 3 15
54 หอคำพิทยาสรรค์ 11 3 0 3 14
55 บ้านท่าเชียงเครือ 11 3 0 0 14
56 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 11 1 2 1 14
57 บ้านนาดง 11 1 0 1 12
58 บ้านโคกกลาง 11 0 2 1 13
59 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 11 0 0 0 11
60 เลิดสิน 10 8 3 2 21
61 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 10 5 0 1 15
62 บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 10 4 1 2 15
63 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 10 3 0 2 13
64 บ้านทุ่งทรายจก 10 2 0 1 12
65 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 10 1 0 1 11
66 บ้านโนนเหมือดแอ่ 10 0 0 0 10
67 หนองแสงประชาสรรค์ 9 5 0 0 14
68 บ้านบัวโคก 9 4 1 1 14
69 บ้านดอนเสียด 9 4 1 1 14
70 บ้านโสกก่ามนาตาไก้ 9 4 0 0 13
71 บ้านหัวแฮต 9 3 1 0 13
72 บ้านนาสิงห์ 9 2 2 0 13
73 บ้านโนนสวรรค์ 9 2 1 2 12
74 บ้านนาสวรรค์ 9 1 4 0 14
75 อนุบาลปากคาด 9 1 1 0 11
76 บ้านเหล่าถาวร 9 0 0 0 9
77 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 9 0 0 0 9
78 อนุบาลรัชดา 8 4 1 0 13
79 บ้านหนองฮูฝอยลม 8 3 2 0 13
80 บ้านโนนเสถียร 8 2 1 1 11
81 บ้านคำภู 8 2 1 1 11
82 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 8 1 1 0 10
83 บ้านหนองบัวงาม 8 1 1 0 10
84 บ้านนาคำนาใน 8 1 0 0 9
85 บ้านห้วยเซือมใต้ 8 1 0 0 9
86 บ้านหนองยาว 8 1 0 0 9
87 บ้านนาคำแคน 8 0 1 3 9
88 บ้านคำบอน 8 0 1 1 9
89 บ้านนาซาว 7 4 2 0 13
90 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 7 3 2 1 12
91 ชุมชนสมสนุก 7 2 0 0 9
92 บึงกาฬคริสเตียน 7 1 1 0 9
93 บ้านแสงอรุณ 7 1 1 0 9
94 บ้านห้วยก้านเหลือง 7 1 0 1 8
95 บ้านโคกหนองลาด 7 1 0 0 8
96 บ้านเหล่าหนองยาง 7 1 0 0 8
97 ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 6 6 4 0 16
98 บ้านหนองชัยวาน 6 3 3 1 12
99 บ้านห้วยเล็บมือ 6 3 0 1 9
100 บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) 6 3 0 1 9
101 บ้านกุดสิม 6 2 2 5 10
102 บ้านหนองตอ 6 2 0 1 8
103 ธเนตรวิทยา 6 2 0 0 8
104 บ้านโนนวังเยี่ยม 6 1 1 1 8
105 บ้านทองสาย 6 1 1 0 8
106 บ้านวังยาว 6 1 0 1 7
107 บ้านดงชมภู 6 1 0 0 7
108 บ้านนาเจริญวิทยา 6 0 1 0 7
109 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 6 0 0 0 6
110 บ้านซ่อมกอก 6 0 0 0 6
111 บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน 5 4 2 0 11
112 บ้านท่าส้มโฮง 5 4 0 1 9
113 บ้านหนองพันทา 5 3 0 1 8
114 ชุมชนบ้านตูม 5 2 3 0 10
115 บ้านโนนแก้วโพนทอง 5 2 0 0 7
116 บ้านไทรงามโนนภูดิน 5 2 0 0 7
117 บ้านหนองบัวแดง 5 2 0 0 7
118 บ้านเหล่าคาม 5 1 2 0 8
119 บ้านขามเปี้ย 5 1 1 0 7
120 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 5 1 0 1 6
121 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 5 1 0 0 6
122 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 5 1 0 0 6
123 บ้านห้วยผักขะ 5 0 1 1 6
124 บ้านคลองเค็ม 5 0 1 0 6
125 บ้านท่าคำรวม 5 0 1 0 6
126 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 5 0 0 1 5
127 บ้านหนองจันทน์ 5 0 0 1 5
128 บ้านซำบอน 5 0 0 0 5
129 บ้านนาอ่าง 5 0 0 0 5
130 บ้านนาคำ 4 4 2 1 10
131 บ้านท่าสะอาด 4 4 1 0 9
132 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 4 3 0 0 7
133 บ้านไคสี 4 2 0 1 6
134 บ้านหนองแก่งทราย 4 2 0 0 6
135 อนุบาลเย็นจิต 4 1 3 1 8
136 บ้านโคกสว่าง 4 1 0 0 5
137 บ้านโนนยางคำ 4 1 0 0 5
138 บ้านดอนปอ 4 1 0 0 5
139 สันติสุขเจริญราษฎร์ 4 1 0 0 5
140 บ้านท่าดอกคำ 4 0 2 2 6
141 บ้านท่าสำราญ 4 0 1 0 5
142 อนุบาลกมลวรรณ 4 0 0 1 4
143 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 4 0 0 1 4
144 บ้านใหม่สามัคคี 4 0 0 1 4
145 บ้านท่าศรีชมชื่น 4 0 0 0 4
146 บ้านสร้างคำ 4 0 0 0 4
147 บ้านดาลบังบด 4 0 0 0 4
148 บ้านใหม่ศรีชมภู 3 3 1 1 7
149 บ้านโนนม่วง 3 3 0 0 6
150 บ้านท่ากกต้อง 3 3 0 0 6
151 ท่าไร่วิทยา 3 2 1 1 6
152 บ้านหนองจิก(ศรีวิไล) 3 2 1 1 6
153 บ้านหาดแฮ่ 3 2 0 0 5
154 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 3 1 2 0 6
155 โนนสาสวรรค์ 3 1 1 0 5
156 บ้านตาลเดี่ยว 3 1 0 1 4
157 บ้านชุมภูทอง 3 1 0 0 4
158 บ้านบ่อพนา 3 1 0 0 4
159 แก่งอาฮง 3 1 0 0 4
160 อนุบาลวีรวิชญ์ 3 0 1 0 4
161 อนุบาลเสาวลักษณ์ 3 0 1 0 4
162 บ้านศรีนาวา 3 0 0 0 3
163 บ้านหนองบัว 3 0 0 0 3
164 บ้านสะง้อ 3 0 0 0 3
165 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 3 0 0 0 3
166 บ้านพรสวรรค์ 2 2 0 0 4
167 บ้านโคกบริการสันกำแพง 2 2 0 0 4
168 บ้านหนองแวง 2 1 1 0 4
169 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 2 1 0 1 3
170 บ้านหนองเดิ่นท่า 2 1 0 1 3
171 หนองสิมโนนสวรรค์ 2 1 0 0 3
172 บ้านคลองทิพย์ 2 1 0 0 3
173 บ้านสุขสำราญ 2 1 0 0 3
174 บ้านไร่โนนสำราญ 2 0 2 0 4
175 บ้านสรรเสริญ 2 0 1 0 3
176 บ้านป่าไร่โนนม่วง 2 0 0 1 2
177 บ้านดงเสียด 2 0 0 1 2
178 บ้านคำหมื่น"ตชด.อนุสรณ์" 2 0 0 0 2
179 บ้านปรารถนาดี 2 0 0 0 2
180 บ้านโคกสวาง 2 0 0 0 2
181 บ้านหนองนาแซงดอนเจริญ 2 0 0 0 2
182 บ้านกำแพงเพชร 2 0 0 0 2
183 บ้านคำแวง 2 0 0 0 2
184 บ้านดอนแพง 2 0 0 0 2
185 บ้านต้าย 2 0 0 0 2
186 บ้านหนองจิก(เซกา) 2 0 0 0 2
187 บ้านหนองเข็ง 2 0 0 0 2
188 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 2 0 0 0 2
189 เทศบาลท่าสะอาด 1 3 1 0 5
190 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 2 0 0 3
191 บ้านห้วยทราย 1 2 0 0 3
192 บ้านโนนยาง 1 2 0 0 3
193 บ้านนาจาน 1 1 1 0 3
194 อนุบาลโอฬาร 1 1 0 0 2
195 บ้านถ้ำเจริญ 1 1 0 0 2
196 บ้านนาป่าน 1 1 0 0 2
197 บ้านท่าโพธิ์ 1 1 0 0 2
198 บ้านศรีสว่างพัฒนา 1 1 0 0 2
199 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 1 1 0 0 2
200 บ้านโคกสะอาด(โซ่พิสัย) 1 1 0 0 2
201 บ้านโนนจำปา 1 0 2 0 3
202 ประวิตร (หนองบ่อ) 1 0 1 0 2
203 บ้านห้วยคอม 1 0 0 1 1
204 บ้านโคกนิยม 1 0 0 0 1
205 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 1 0 0 0 1
206 บ้านห้วยเรือ 1 0 0 0 1
207 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู 1 0 0 0 1
208 บ้านดงสว่าง 1 0 0 0 1
209 บ้านดงโทน 1 0 0 0 1
210 บ้านท่าไคร้ 1 0 0 0 1
211 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
212 บ้านโนน 1 0 0 0 1
213 บ้านโนนประเสริฐ 1 0 0 0 1
214 บ้านโสกบง 1 0 0 0 1
215 บ้านโนนสา 0 1 1 1 2
216 บ้านเหล่าใหญ่ 0 1 0 0 1
217 บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 0 1 0 0 1
218 บ้านแสนสำราญ 0 1 0 0 1
219 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 1 0
220 บ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0 1 0
221 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 0
222 บ้านนาเจริญ 0 0 0 0 0
223 บ้านบัวโคก 0 0 0 0 0
รวม 1,814 407 177 129 2,527