เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวราวุฒิ มัชเลศ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน จัดตารางการแข่งขัน  
2 นายนรินทร์ ชะนะพจน์ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน จัดตารางการแข่งขัน  
3 นายเกื้อกูล วะชุม ครู โรงเรียนบ้านนาจาน จัดตารางการแข่งขัน  
4 นายภาณุพงศ์ โสภาพ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน จัดตารางการแข่งขัน  
5 นางสาวเพชรลดา อินหา ครู โรงเรียนบ้านนาจาน จัดตารางการแข่งขัน  
6 นายประพันธ์ อินหา ครู โรงเรียนบ้านนาจาน จัดตารางการแข่งขัน  
7 นางสาวจิรพร ทิพย์สิงห์ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน จัดตารางการแข่งขัน  
8 นายพิทักษ์พงษ์ วิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน ผู้อำนวยการสนามแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0864505409, line ID : hs4hvl
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]