แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 64 49 81.67% 6 10% 3 5% 2 3.33% 60
2 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 59 49 85.96% 3 5.26% 3 5.26% 2 3.51% 57
3 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 63 42 70% 13 21.67% 2 3.33% 3 5% 60
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 47 37 78.72% 6 12.77% 2 4.26% 2 4.26% 47
5 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 43 37 86.05% 4 9.3% 1 2.33% 1 2.33% 43
6 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 59 36 72% 10 20% 4 8% 0 0% 50
7 โรงเรียนอนุบาลเซกา 45 32 74.42% 6 13.95% 4 9.3% 1 2.33% 43
8 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 47 30 66.67% 6 13.33% 6 13.33% 3 6.67% 45
9 โรงเรียนบ้านนาแสง 39 27 75% 5 13.89% 3 8.33% 1 2.78% 36
10 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 36 23 69.7% 5 15.15% 4 12.12% 1 3.03% 33
11 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 35 23 65.71% 4 11.43% 5 14.29% 3 8.57% 35
12 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 27 22 84.62% 4 15.38% 0 0% 0 0% 26
13 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 27 22 81.48% 1 3.7% 2 7.41% 2 7.41% 27
14 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 29 21 72.41% 4 13.79% 3 10.34% 1 3.45% 29
15 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 27 21 77.78% 3 11.11% 3 11.11% 0 0% 27
16 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 32 21 77.78% 3 11.11% 2 7.41% 1 3.7% 27
17 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 25 21 95.45% 1 4.55% 0 0% 0 0% 22
18 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(บึงกาฬ) 32 20 71.43% 4 14.29% 1 3.57% 3 10.71% 28
19 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 25 20 80% 3 12% 1 4% 1 4% 25
20 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 29 19 70.37% 3 11.11% 3 11.11% 2 7.41% 27
21 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 31 18 62.07% 9 31.03% 1 3.45% 1 3.45% 29
22 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 36 18 60% 5 16.67% 4 13.33% 3 10% 30
23 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 26 18 72% 5 20% 1 4% 1 4% 25
24 โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) 23 18 78.26% 5 21.74% 0 0% 0 0% 23
25 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 21 18 85.71% 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 21
26 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 31 17 58.62% 5 17.24% 5 17.24% 2 6.9% 29
27 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 25 17 70.83% 3 12.5% 3 12.5% 1 4.17% 24
28 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 21 17 94.44% 1 5.56% 0 0% 0 0% 18
29 โรงเรียนบ้านนาขาม(โซ่พิสัย) 29 16 59.26% 4 14.81% 5 18.52% 2 7.41% 27
30 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 23 16 80% 3 15% 0 0% 1 5% 20
31 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 18 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
32 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 24 16 80% 1 5% 2 10% 1 5% 20
33 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 21 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
34 โรงเรียนบ้านหนองหมู 24 15 62.5% 5 20.83% 2 8.33% 2 8.33% 24
35 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 17 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
36 โรงเรียนบ้านดงบัง 20 15 83.33% 1 5.56% 0 0% 2 11.11% 18
37 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
38 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 16 15 93.75% 0 0% 0 0% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 22 14 63.64% 6 27.27% 2 9.09% 0 0% 22
40 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 23 14 63.64% 6 27.27% 1 4.55% 1 4.55% 22
41 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 22 14 70% 3 15% 3 15% 0 0% 20
42 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 18 14 77.78% 2 11.11% 0 0% 2 11.11% 18
43 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 21 13 61.9% 8 38.1% 0 0% 0 0% 21
44 โรงเรียนบ้านสามหนอง 23 13 56.52% 5 21.74% 2 8.7% 3 13.04% 23
45 โรงเรียนบ้านนาทราย 23 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
46 โรงเรียนบ้านนาต้อง 17 13 76.47% 3 17.65% 0 0% 1 5.88% 17
47 โรงเรียนบ้านนากั้ง 18 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
48 โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
49 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 16 12 80% 1 6.67% 0 0% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 14 12 85.71% 0 0% 0 0% 2 14.29% 14
51 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 18 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
52 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 21 11 61.11% 3 16.67% 3 16.67% 1 5.56% 18
53 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 19 11 61.11% 3 16.67% 1 5.56% 3 16.67% 18
54 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 17 11 64.71% 3 17.65% 0 0% 3 17.65% 17
55 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 20 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
56 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 16 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
57 โรงเรียนบ้านนาดง 15 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
58 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 14 11 78.57% 0 0% 2 14.29% 1 7.14% 14
59 โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
60 โรงเรียนเลิดสิน 26 10 43.48% 8 34.78% 3 13.04% 2 8.7% 23
61 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 16 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
62 โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 17 10 58.82% 4 23.53% 1 5.88% 2 11.76% 17
63 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 16 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
64 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 13 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
65 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
66 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 11 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
67 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
68 โรงเรียนบ้านบัวโคก 16 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
69 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
70 โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
71 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 15 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
72 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
73 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 14 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
74 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 14 9 64.29% 1 7.14% 4 28.57% 0 0% 14
75 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
76 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
78 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
79 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 14 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
80 โรงเรียนบ้านคำภู 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
81 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
82 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
83 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
84 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
85 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
86 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
87 โรงเรียนบ้านนาคำแคน 13 8 66.67% 0 0% 1 8.33% 3 25% 12
88 โรงเรียนบ้านคำบอน 12 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
89 โรงเรียนบ้านนาซาว 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
90 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
91 โรงเรียนชุมชนสมสนุก 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
92 โรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
93 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
94 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
95 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
97 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 19 6 37.5% 6 37.5% 4 25% 0 0% 16
98 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
99 โรงเรียนบ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
100 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
101 โรงเรียนบ้านกุดสิม 16 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
102 โรงเรียนบ้านหนองตอ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
103 โรงเรียนธเนตรวิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
104 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
105 โรงเรียนบ้านทองสาย 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
106 โรงเรียนบ้านวังยาว 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนบ้านดงชมภู 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
109 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 9 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
112 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
113 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
114 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
115 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 11 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
116 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
117 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
118 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
119 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
120 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 13 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 9 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
123 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
124 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
126 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนบ้านซำบอน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านนาคำ 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
131 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
132 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 11 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
133 โรงเรียนบ้านไคสี 9 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
134 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
135 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
136 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านดอนปอ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
138 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
139 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
141 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
142 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 8 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
143 โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
144 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
145 โรงเรียนบ้านสร้างคำ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านดาลบังบด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 10 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
149 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
150 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
151 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
152 โรงเรียนบ้านหนองจิก(ศรีวิไล) 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
153 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
154 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
155 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
156 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
157 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านบ่อพนา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
159 โรงเรียนแก่งอาฮง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
160 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
161 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านศรีนาวา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านสะง้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
167 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
168 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
169 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
170 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
171 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
175 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านดงเสียด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
177 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านคำหมื่น"ตชด.อนุสรณ์" 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านคำแวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านดอนแพง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านต้าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนเทศบาลท่าสะอาด 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
190 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านโนนยาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
193 โรงเรียนบ้านนาจาน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านนาป่าน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(โซ่พิสัย) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
202 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
204 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านดงโทน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านโนน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านโสกบง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านโนนสา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
216 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
220 โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
221 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
222 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
223 โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0864505409, line ID : hs4hvl
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]